Gdański Uniwersytet Medyczny
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Lubelska
Politechnika Łódzka
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Morski w Gdyni
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Zielonogórski
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Nowych Syntez Chemicznych