WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Ul pszczeli ze stabilizacją temperatury, systemem zabezpieczeń i instalacją fotowoltaiczną inżynieria mechaniczna,
inżynieria środowiska,
automatyka,
elektronika i elektrotechnika
Przenośny oczyszczacz powietrza inżynieria chemiczna,
inżynieria materiałowa,
inżynieria mechaniczna,
inżynieria biomedyczna,
automatyka,
elektronika i elektrotechnika
Naścienne urządzenie do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach inżynieria chemiczna,
inżynieria materiałowa,
inżynieria mechaniczna,
inżynieria biomedyczna,
automatyka,
elektronika i elektrotechnika
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Ruchoma platforma samowyładowcza Inżynieria lądowa i transport
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Pastylki do czyszczenia języka i higienizacji jamy ustnej nauki biologiczne i biotechnologia
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Nowe pochodne 2-amino-4-fenylo-6-metylobenzeno-1,3-dikarbonitrylu, sposoby ich wytwarzania, nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej oraz zastosowania nowych pochodnych 2-amino-4-fenylo-6-metylobenzeno-1,3-dikarbonitrylu fotoinicjowanie światłem z zakresu ultrafioletu oraz z zakresu widzialnego procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej monomerów potencjalnie dla potrzeb streolitografi, przemysł powłokotwórczy, do otrzymywania wydruków 2D oraz 3D o dużej rozdzielczości optycznej oraz do wytwarzania fotoutwardzalnych materiałów kompozytowych i nanokompozytowych
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Zestaw modyfikacyjny układu napędu do hybrydowego elektryczno-ręcznego do wózka inwalidzkiego sprzęt rehabilitacyjny,
wózki inwalidzkie,
hybrydowe układy napędowe,
technika asystująca
System kontroli gestem wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym sprzęt rehabilitacyjny,
wózki inwalidzkie,
układy napędowe,
technika asystująca,
kontrolery silników elektrycznych
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Generator fizycznie niekopiowalnych kluczy kryptograficznych elektronika układowa,
kryptografia,
technologia wytwarzania układów elektronicznych
Generator losowy elektronika układowa,
kryptografia,
technologia wytwarzania układów elektronicznych
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Przyrząd do badań stanowiskowych pierścieni łożysk tocznych inżynieria mechaniczna
Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę nauki inżynieryjno-techniczne,
inżynieria mechaniczna
Cykl trzech wynalazków (uzyskanych patentów) pod nazwą "Urządzenia do gaszenia płomieni falami akustycznymi" nauki inżynieryjne i technologie,
elektrotechnika,
inżynieria mechaniczna oraz akustyka
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Epoksydowa farba antykorozyjna dwuskładnikowa inżynieria materiałowa,
inżynieria mechaniczna
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób wytwarzania aglomeratu ze strużyn garbarskich nżynieria materiałowa,
inne nauki inżynieryjne i technologie
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Tkanina barierowa antyalergiczna Tkanina barierowa antyalergiczna
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Katalizator niklowy i sposób jego otrzymywania oraz jego zastosowanie nauki chemiczne,
kataliza heterogeniczna,
synteza katalizatorów,
nowe materiały,
przemysł chemiczny
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
3D Róże grafenowe inne nauki inżynieryjne i technologie,
inżynieria materiałowa,
nanotechnologia,
nauki chemiczne
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób sterowania adaptacyjnego procesem chłodzenia pary wodnej w skraplaczu nauki inżynieryjno-techniczne,
inżynieria mechaniczna,
energetyka
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Produkt hydrolizy żelatyny pozyskanej ze skóry karpia i sposób jego otrzymywania technologia żywności,
przemysł spożywczy,
suplementy diety
Przekąska z karpia o właściwościach antyoksydacyjnych i sposób jej wytwarzania technologia żywności,
przemysł spożywczy,
żywność funkcjonalna
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób otrzymywania pedów na drodze embriogenezy somatycznej z fragmentów blaszek lisciowych u Echinacea purpurea L. (Moench.) nauki rolnicze,
nauki biologiczne i biotechnologia,
przemysl fitofarmaceutyczny i biotechnologiczny