WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób transportu i autonomiczne urządzenie do transportu ładunku w wodzie, zwłaszcza z dużych głębokości inżynieria lądowa i transport,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Sposób transportu i autonomiczne urządzenie do transportu ładunku w wodzie, zwłaszcza z głębin inżynieria lądowa i transport,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Technologia recyklingu odpadów baterii wtórnych litowo-jonowych inżynieria środowiska,
górnictwo i energetyka,
inżynieria materiałowa,
inżynieria chemiczna
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób wyprawy skór inżynieria chemiczna,
inżynieria materiałowa
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób wytwarzania światłowodu aktywnego oraz światłowód aktywny inżynieria materiałowa
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Narzędzia ścierne supertwarde o osnowie polimerowej przeznaczone do obróbki powierzchni kamiennych i betonowych inżynieria materiałowa,
inżynieria mechaniczna
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Otwartokomórkowa pianka poliuretanowa otrzymana z modyfikowanego oleju posmażalniczego nauki inżynieryjno-techniczne
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Termoplastyczny kompozyt polimerowy z napełniaczem odpadowym naturalnym pochodzącym z przemysłu rolno-spożywczego inżynieria materiałowa,
inżynieria mechaniczna
Sposób zwiększenia stabilności termomechanicznej polilaktydu albo jego kompozytów inżynieria materiałowa,
inżynieria mechaniczna
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Wieloczujnikowa opaska na głowę medycyna,
bioinżynieria
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów nauki rolnicze, nauki chemiczne,
nauki biologiczne i biotechnologia
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób sygnalizacji stanu elementu infrastruktury transportowej i zestaw do realizacji tego sposobu nformatyka praktyczna,
telekomunikacja
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
UNISPRING - nowy system modelowanych mikroprotez kosteczek słuchowych odtwarzający łańcuch przewodzący ucha środkowego nauki biologiczne i biotechnologia,
nauki medyczne
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób separacji komponentów odpadowych blisterów farmaceutycznych oraz Zbiornik do separacji komponentów blisterów farmaceutycznych nauki inżynieryjne,
nauki chemiczne,
nauki o ziemi i środowisku
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Kultywator wibracyjny inżynieria mechaniczna,
rolnictwo
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Biopolimerowy nanokompozyt inżynieria chemiczna i biotechnologia
Sposób wytwarzania produktów spożywczych o zwiększonej zawartości składników bioaktywnych przemysł spożywczy,
technologia żywności
Emulsja kosmetyczna z ekstraktem z kwiatostanów czeremchy przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Opatrunek na skórę ze świeżo wykonanym tatuażem przemysł farmaceutyczny,
przemysł medyczny