TRWA VIII EDYCJA KONKURSU EUREKA! DGP

Dziennik Gazeta Prawna rozpoczyna VIII edycję konkursu i cyklu redakcyjnego pod nazwą
„Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”.


Cykl redakcyjny rozpoczyna się 29 stycznia i potrwa do 25 czerwca 2021 r. W Magazynie DGP zostaną opisane wynalazki nominowane przez redakcję do nagrody głównej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas gali finałowej on-line – transmisja z gali odbędzie się 24 czerwca 2021 roku o godzinie 11.00 na www.facebook.com/DGPrawna, www.dziennik.pl oraz eureka.dziennik.pl.

Podsumowanie tegorocznego cyklu ukaże się w Magazynie DGP 25 czerwca.


Wszystkie publikacje nominowanych wynalazków będziemy sukcesywnie prezentować na stronie konkursowej. Główną nagrodą jest 30 tys. zł dla zespołu, który pracował nad zwycięskim wynalazkiem, ufundowane przez Mecenasa Polskiej Nauki – firmę Polpharma, oraz kampania promocyjna dla uczelni lub instytutu o wartości 50 tys. zł w mediach INFOR Biznes (wydawcy Dziennika Gazety Prawnej), ufundowana przez organizatora.


O konkursie

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy polskie uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN oraz sieci badawcze funkcjonujące na podstawie ustawy (z dnia 21 lutego 2019 r.) o Sieci Badawczej Łukasiewicz z wynalazkami zgłoszonymi do Urzędu Patentowego RP w latach 2018 oraz 2019. Cykl redakcyjny rozpoczął się na początku 2021 roku i potrwa do 18 czerwca. Zostaną w nim przedstawione najciekawsze wynalazki nadesłane na konkurs.

Idea

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.

Projekty

Projekty z największą liczbą punktów redakcja "DGP" prezentuje na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków zostają umieszczone na stronie internetowej konkursu.

Laureaci

Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach "DGP" przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji "DGP", przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów.
Nagrodą w konkursie jest 30 tys. zł dla zespołu wynalazczego i kampania reklamowa o wartości 50 tys. zł dla reprezentowanej przez zespół instytucji w mediach INFOR Biznes.
Relacja z finału „Eureka! DGP”
Edycja 2020

Wojciech Kuźmierkiewicz o konkursie
„Eureka! DGP”