XI EDYCJA KONKURSU EUREKA! DGP

Cykl redakcyjny „Eureka! DGP” rozpoczął się pod koniec stycznia 2024 roku i potrwa do czerwca br. W piątkowych wydaniach „Dziennika Gazety Prawnej” prezentowane są najciekawsze wynalazki nadesłane na konkurs. Publikacja w gazecie oznacza nominację do nagrody.

Finał konkursu odbył się 25 czerwca br. podczas gali w studiu Dziennka Gazety Prawnej.


"Gala finałowa Eureka! DGP"O konkursie

Do udziału w konkursie zapraszamy polskie uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN oraz sieci badawcze funkcjonujące na podstawie ustawy (z dnia 21 lutego 2019 r.) o Sieci Badawczej Łukasiewicz z wynalazkami zgłoszonymi do Urzędu Patentowego RP w latach 2021 oraz 2022. Cykl redakcyjny rozpocznie się pod koniec stycznia 2024 roku i potrwa do końca czerwca. Zostaną w nim przedstawione najciekawsze wynalazki nadesłane na konkurs.

Idea

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.

Projekty

Projekty z największą liczbą punktów redakcja "DGP" prezentuje na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków zostają umieszczone na stronie internetowej konkursu.

Laureaci

Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach "DGP" przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji "DGP", przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów.