Rusza IX edycja konkursu

„Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”.


Przedłużamy termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konkursie Eureka! DGP.
Na zgłoszenia do IX edycji konkursu Eureka! DGP czekamy do 24 stycznia 2022 r.
Zapraszamy do udziału!


Czekamy na wynalazki, które zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP w roku 2019 i 2020.FORMULARZ ZGŁOSZENIA WYNALAZKU DO KONKURSU „EUREKA! DGP – ODKRYWAMY POLSKIE WYNALAZKI”

OŚWIADCZENIE (załącznik)O konkursie

Do udziału w konkursie zapraszamy polskie uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN oraz sieci badawcze funkcjonujące na podstawie ustawy (z dnia 21 lutego 2019 r.) o Sieci Badawczej Łukasiewicz z wynalazkami zgłoszonymi do Urzędu Patentowego RP w latach 2019 oraz 2020. Cykl redakcyjny rozpocznie się pod koniec stycznia 2022 roku i potrwa do końca czerwca. Zostaną w nim przedstawione najciekawsze wynalazki nadesłane na konkurs.

Idea

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.

Projekty

Projekty z największą liczbą punktów redakcja "DGP" prezentuje na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków zostają umieszczone na stronie internetowej konkursu.

Laureaci

Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach "DGP" przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji "DGP", przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów.


Relacja z finału „Eureka! DGP”
Edycja 2021

Wojciech Kuźmierkiewicz o konkursie
„Eureka! DGP”