Turbina wiatrowa dwuwirnikowa kątowa


ZESPÓŁ AUTORSKI

Politechnika Lubelska

  • dr inż. Konrad Pietrykowski - kierownik zespołu
  • mgr inż. Rafał Kliza - członek zespołu


CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Przedmiotem wynalazku jest nowatorska konstrukcja turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu. Turbinę wyróżniają wirniki umieszczone względem siebie pod pewnym kątem, co przekłada się na jej wydajność, która niemal dwukrotnie przewyższa osiągi tradycyjnych konstrukcji z wirnikami umieszczonymi współosiowo. Korzystną cechą rozwiązania jest zdolność efektywnej pracy nawet przy małych prędkościach wiatru o zmiennym kierunku.


ISTOTA WYNALAZKU

Przedmiotem wynalazku jest dwuwirnikowa turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu. Osie obrotu wirników turbiny są ustawione kod pewnym kątem. Dzięki temu w czasie gdy łopaty poruszają się przeciwnie do kierunku wiatru, zasłaniają się wzajemnie, przez co zmniejsza się niekorzystna w tej fazie siła oporu. Natomiast podczas gdy łopaty poruszają się zgodnie z kierunkiem wiatru, łopaty są odsłonięte, dzięki czemu siła oporu jest maksymalna, co zwiększa moment obrotowy turbiny. Dzięki temu rozwiązaniu wydajność turbiny jest niemal dwukrotnie większa w porównaniu z wirnikami umieszczonymi współosiowo.


POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Dzięki temu, że turbina może pracować przy małych prędkościach wiatru, może być stosowana do generowanie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych lub małych firm lub np. do celów oświetleniowych. Z powodzeniem można ją stosować na terenach zurbanizowanych, ponieważ ze względu na małą prędkość obrotowa wirnik nie generuje żadnego hałasu. Wirnik turbiny szybko dostosowuje się do zmieniającego się kierunku wiatru, dzięki czemu dobrze pracuje w terenie zabudowanym. Prędkość wiatru jest większa w nocy i przy dużym zachmurzeniu. Turbina może być więc oferowana jako uzupełnienie paneli fotowoltaicznych w instalacjach OZE.