Układ równoważenia obciążeń sąsiednich osi jezdnych pojazdu


ZESPÓŁ AUTORSKI

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

  • Witold Luty - kierownik zespołu
  • Radosław Piłatowicz
  • Tomasz Wróbel


CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Wynalazek przeznaczony jest do stosowania w układach zawieszenia pojazdów wieloosiowych np. czteroosiowych terenowych samochodów ciężarowych wykorzystywanych w budownictwie, rolnictwie, wojsku, straży pożarnej itp. Wynalazek dotyczy układu, który umożliwia wyrównanie obciążeń przenoszonych przez sąsiednie osie jezdne. Celem wynalazku jest ograniczenie występowania zjawiska przeciążania osi jezdnych np. podczas pokonywania przeszkód terenowych. Przeciążanie prowadzi do przyspieszonego uszkodzenia elementów układu napędowego lub układu zawieszenia np. do pękania resorów. Zastosowanie wynalazku przyczyni się do zwiększenia trwałości i wydłużenia czasu eksploatacji poszczególnych elementów.


ISTOTA WYNALAZKU

Wynalazek przyczynia się do zwiększenia trwałości elementów układu zawieszenia sąsiadujących osi jezdnych pojazdu wieloosiowego. Zwiększenie trwałości osiągane jest poprzez zapewnienie równomiernego rozkładu obciążeń podczas jazdy w trudnych warunkach terenowych. Zawieszenie sąsiadujących osi jezdnych (1) pojazdu jest doposażone w układ hydrauliczny zawierający siłowniki centralne (2), siłowniki wieszaka (3) resoru (4) i instalację hydrauliczną (5). Siłowniki centralne (1) umieszczone są pomiędzy osią jezdną (1) a ramą pojazdu (6) w pobliżu każdego z kół, przy czym pomiędzy tłoczyskiem siłownika (7) a osią jezdną (1) występuje luz. W miejscu standardowego wieszaka resoru znajduje się wieszak o zmiennej długości składający się z dwóch siłowników hydraulicznych (3) i obudowy (8). Każdy z siłowników centralnych (2) połączony jest z siłownikami wieszaka (3) resoru (4) sąsiedniej osi jezdnej (1) za pomocą instalacji hydraulicznej (5). W przypadku gdy ugięcie resoru (4) przekroczy wartość luzu pomiędzy tłoczyskiem (7) a osią jezdną (1), następuje przemieszczanie się tłoczyska siłownika centralnego (2). Ciecz hydrauliczna znajdująca się nad tłokiem siłownika centralnego (2) kierowana jest poprzez instalację hydrauliczną do siłowników wieszaka (3) i wywołuje ich wysuwanie się, a tym samym dociskanie osi jezdnej (1) poprzez resor (4) do podłoża, po którym porusza się pojazd. W odróżnieniu od innych tego typu układów, podczas jazdy w warunkach drogowych, gdzie nie występują znaczne ugięcia resorów układ nie pracuje, a w instalacji hydraulicznej nie panuje podwyższone ciśnienie, co przyczynia się do zwiększenia jego niezawodności.


POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Wynalazek może być stosowany zarówno w wieloosiowych samochodach ciężarowych, naczepach, maszynach roboczych i wszelkich innych pojazdach, które pracują w warunkach powodujących występowanie znacznych różnic pomiędzy wartościami obciążenia osi jezdnych prowadzący do ich przeciążania, a w konsekwencji do uszkodzenia. Wynalazek może być stosowany zarówno w nowo projektowanych pojazdach, jak też po wprowadzeniu niewielkich zmian konstrukcyjnych, również w tych użytkowanych obecnie. Wdrożenie wynalazku przyczyni się do poprawy niezawodności pojazdów wieloosiowych.