Taśma samoprzylepna o podwyższonej odporności termicznej


ZESPÓŁ AUTORSKI

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  • Adrian Krzysztof Antosik – kierownik zespołu
  • Karolina Mozelewska
  • Konrad Gziut
  • Mateusz Weisbrot
  • Agata Kraśkiewicz


CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Opisane w patencie taśmy samoprzylepne są samoprzylepnym materiałem do izolacji np. rur w ciepłownictwie (ze względu na aluminiowy nośnik), ponadto specjalnie zmodyfikowany klej silikonowy pozwala w połączeniu z nośnikiem wytrzymywać wysokie temperatury, dzięki czemu nowe taśmy samoprzylepne są materiałami do specjalistycznych zastosowań.


ISTOTA WYNALAZKU

Przedmiotem wynalazku jest samoprzylepnej taśma na bazie klejów silikonowych z haloizytem na nośniku aluminiowym i sposób otrzymywania samoprzylepnej taśmy na bazie klejów silikonowych z haloizytu na nośniku aluminowym. W celu zwiększenia odporności termicznej otrzymywanych materiałów samoprzylepnych przed modyfikacją ich napłniaczem poddano go wytrawiany różnym kwasom nieorganicznym.
Silikonowe kleje samoprzylepne składają się zazwyczaj z dużych segmentów silano-funkcyjnych polimerów silikonowych oraz żywic silikonowych. Powszechnie wiadomo, że silikonowe kleje samoprzylepne ze względu na swoje unikalne właściwości są produktami specjalnego zastosowania. Kombinacja właściwości silikonów, takich jak wysoka elastyczność połączeń Si–O–Si, niewielkie oddziaływanie międzycząsteczkowe, niskie napięcie powierzchniowe, doskonała stabilność termiczna oraz transparentność dla promieniowania UV, doskonałe właściwości elektryczne, duża odporność chemiczna oraz odporność na warunki atmosferyczne sprawia, że kleje silikonowe posiadają lepsze właściwości w porównaniu do innych typowych polimerowych klejów organicznych. Ze względu na niskie napięcie powierzchniowe samoprzylepne kleje silikonowe łatwo rozprowadza się na powierzchni różnorodnych materiałów.
Znane są sposoby otrzymywania taśm silikonowych jednak dotychczas nie opisano otrzymywania taśm silikonowych na bazie kompozycji modyfikowanych haloizytem na nośnikach alumionowym wykazujących zwiększoną odporność termiczną przy jednoczesnym zachowaniu znakomitych właściwości taśm na bazie klejów silikonowych. Rozwiązanie te pozwala na potencjalne użycie ich w przemyśle ciężkim, ciepłownictwie lub kosmonautyce.
Otrzymane klejąca taśma samoprzylepna na bazie klejów silikonowych z napełniaczem wykazują bardzo dobre właściwości użytkowe, charakteryzuje się dobrą adhezją i kleistością do podłoży metalicznych oraz wykazują dobrą kohezję warstw klejących w temperaturze pokojowej i podwyższonej. Ponadto cechuje je wysoka temperatura pracy (około 300ºC).


POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Otrzymana klejąca taśma samoprzylepna na bazie klejów silikonowych z haloizytem na nośniku aluminiowym wykazują bardzo dobre właściwości użytkowe, charakteryzuje się dobrą adhezją i kleistością do podłoży metalicznych oraz wykazują dobrą kohezję warstw klejących w temperaturze pokojowej i podwyższonej. Ponadto cechuje je wysoka temperatura pracy (około 300ºC). Mogą znaleźć zastosowanie np. w ciepłownictwie jako łącznik elementów pracujących w podwyższonych temperaturach.