Sposób otrzymywania taśmy samoprzylepnej


ZESPÓŁ AUTORSKI

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  • Adrian Krzysztof Antosik – kierownik zespołu
  • Karolina Mozelewska
  • Agnieszka Kowalczyk
  • Agata Kraśkiewicz
  • Małgorzata Mizielińska


CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania taśmy samoprzylepnej, mającej specjalistyczne zastosowanie np. w laboratoriach gdzie sklejane materiały powinny być jałowe choć nie biobójcze, czy w warunkach gdy pakowanie ma miejsce w miejscach narażonych na skażenie biologiczne. Taśmy zwiększają bezpieczeństwo tylko podczas aplikacji – precyzyjne zastosowanie.


ISTOTA WYNALAZKU

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania taśmy samoprzylepnej, mającej specjalistyczne zastosowanie np. w laboratoriach gdzie sklejane materiały powinny być jałowe choć nie biobójcze, czy w warunkach gdy pakowanie ma miejsce w miejscach narażonych na skażenie biologiczne.
Silikonowe kleje samoprzylepne składają się zazwyczaj z dużych segmentów silano-funkcyjnych polimerów silikonowych oraz żywic silikonowych. Powszechnie wiadomo, że silikonowe kleje samoprzylepne ze względu na swoje unikalne właściwości są produktami specjalnego zastosowania. Kombinacja właściwości silikonów, takich jak wysoka elastyczność połączeń Si–O–Si, niewielkie oddziaływanie międzycząsteczkowe, niskie napięcie powierzchniowe, doskonała stabilność termiczna oraz transparentność dla promieniowania UV, doskonałe właściwości elektryczne, duża odporność chemiczna oraz odporność na warunki atmosferyczne sprawia, że kleje silikonowe posiadają lepsze właściwości w porównaniu do innych typowych polimerowych klejów organicznych. Ze względu na niskie napięcie powierzchniowe samoprzylepne kleje silikonowe łatwo rozprowadza się na powierzchni różnorodnych materiałów.
Problem techniczny do rozwiązania uzyskanie warstw zabezpieczających łatwousuwalnych z kleju silikonowego (bez transferu kleju, odrywane, nie niszczące powierzchni filmu klejowego), jest to spowodowane niską energią powierzchniową klejów samoprzylepnych.
Otrzymana folia samoprzylepna wykazuje łatwość oddzielania filmu klejowego od warstwy zabezpieczającaoraz wykazuje właściwości biobójcze. Obecność oleju silikonowego w warstwie zabezpieczającej przyspiesza wydzielanie się z matrycy związków biobójczych, pozwalając na mniejsze ilości wprowadzania tych związków do części usuwalnej z taśmy. Otrzymana taśma samoprzylepna wykazuje ponadto podwyższoną odporność termiczną.


POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Otrzymana folia samoprzylepna wykazuje łatwość oddzielania filmu klejowego od warstwy zabezpieczającaoraz wykazuje właściwości biobójcze. Obecność oleju silikonowego w warstwie zabezpieczającej przyspiesza wydzielanie się z matrycy związków biobójczych, pozwalając na mniejsze ilości wprowadzania tych związków do części usuwalnej z taśmy. Otrzymana taśma samoprzylepna wykazuje ponadto podwyższoną odporność termiczną. Przy odpowiednim doborze linii technologicznej ze względu na brak skompilowanych procesów aplikacja może być łatwo skalowalna, a tym samym opłacalna do szybkiego wdrożenia i produkcji. Sam materiał jako specjalistyczny powinien budzić zainteresowanie - zwłaszcza ze względu na brak odpowiedników na rynku.