Sposób otrzymywania taśm samoprzylepnych o właściwościach biobójczych


ZESPÓŁ AUTORSKI

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  • Adrian Krzysztof Antosik – kierownik zespołu
  • Karolina Mozelewska
  • Konrad Gziut
  • Mateusz Weisbrot
  • Małgorzata Mizielińska


CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Opisane w patencie taśmy samoprzylepne są samoprzylepnym materiałem o właściwościach septycznych oraz dezynfakujących. Używanie opisanej taśmy jest przede wszystkim kierowane do miejsc septycznych gdzie nalezy coś wykonać za pomocą materiału samoprzylepnego, ponadto użycie kleju odpornego termicznie nawet do 300 stopni pozwala na zwiększenie intensywności wydzielania się z nośnika związków dezynfekujących przy jednoczesnym zachodzeniu przyklejenia się taśmy do podłoża.


ISTOTA WYNALAZKU

Przedmiotem wynalazku jest otrzymywanie i zastosowanie folii biobójczych PET jako nośnika dla materiałów samoprzylepnych charakteryzujących się zwiększoną odpornością termiczną.
Silikonowe kleje samoprzylepne składają się zazwyczaj z dużych segmentów silano-funkcyjnych polimerów silikonowych oraz żywic silikonowych. Powszechnie wiadomo, że silikonowe kleje samoprzylepne ze względu na swoje unikalne właściwości są produktami specjalnego zastosowania. Kombinacja właściwości silikonów, takich jak wysoka elastyczność połączeń Si–O–Si, niewielkie oddziaływanie międzycząsteczkowe, niskie napięcie powierzchniowe, doskonała stabilność termiczna oraz transparentność dla promieniowania UV, doskonałe właściwości elektryczne, duża odporność chemiczna oraz odporność na warunki atmosferyczne sprawia, że kleje silikonowe posiadają lepsze właściwości w porównaniu do innych typowych polimerowych klejów organicznych. Ze względu na niskie napięcie powierzchniowe samoprzylepne kleje silikonowe łatwo rozprowadza się na powierzchni różnorodnych materiałów.
Znane są sposoby otrzymywania taśm silikonowych jednak dotychczas nie opisano otrzymywania taśm silikonowych na bazie kompozycji modyfikowanych napełniaczami krzemowymi na nośnikach z folii zawierających geraniol i anetol wykazujących zwiększoną odporność termiczną przy jednoczesnym zachowaniu znakomitych właściwości taśm na bazie klejów silikonowych. Rozwiązanie te pozwala na potencjalne użycie ich w miejscach gdzie należy utrzymać lub uzyskać warunki septyczne, przy podgrzewaniu taśma nie traci właściwości mechanicznych przy jednoczesnym zintensyfikowaniu wydzielania substancji biobójczych.
Otrzymane klejąca taśma samoprzylepna na bazie klejów silikonowych z napełniaczem wykazują bardzo dobre właściwości użytkowe, charakteryzuje się dobrą adhezją i kleistością do podłoży metalicznych oraz wykazują dobrą kohezję warstw klejących w temperaturze pokojowej i podwyższonej.


POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Otrzymana klejąca taśma samoprzylepna na bazie klejów silikonowych z napełniaczem krzemowym na nośniku biobójczym wykazują bardzo dobre właściwości użytkowe, charakteryzuje się dobrą adhezją i kleistością do podłoży metalicznych oraz wykazują dobrą kohezję warstw klejących w temperaturze pokojowej i podwyższonej. Ponadto cechuje je wysoka temperatura pracy przy której intensyfikują właściwości biobójcze. Mogą znaleźć zastosowanie np. w miejscach septycznych lub wymagających dezynfekcji.