Sposób zagospodarowania łusek ziaren kawy
Podpałka do rozpalania i sposób wytwarzania podpałki do rozpalania


ZESPÓŁ AUTORSKI

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  • Katarzyna Wilpiszewska - kierownik zespołu,
  • Dorota Skowrońska,
  • Krzysztof Kowalczyk.


CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Łuski kawowe (ang. chaff, silverskin) to odpad postający podczas prażenia ziaren kawy. Zaproponowano wykorzystanie tego odpadu do otrzymywania podpałki do rozpalania w kominku/grilla. Zastosowanie wspomnianego odpadu ma szereg zalet, np. pozwala wykorzystać surowiec odpadowy w postaci bezpośrednio uzyskanej w procesie prażenia ziaren kawowych. Ponadto, nie ma konieczności wstępnego suszenia surowca, a ze względu na hydrofobowy charakter nie ulega łatwo zawilgoceniu, jak np. drewno skutkujące trudnościami z roznieceniem ognia i kopcącym dymem.


ISTOTA WYNALAZKU

Odpad (łuski) z prażenia ziaren kawy - ang. chaff - wykorzystano do otrzymania podpałki do rozpalania. Łuski te charakteryzują się dużą zawartości celulozy i ligniny, tj. substancji obecnych w drewnie. Obecnie dużą część podpałek stałych otrzymuje się poprzez nasycanie wiórów drzewnych środkiem łatwopalnym. W wynalazku frakcję drzewną zastąpiono odpadem po prażeniu kawy. Co istotne, łuski zastosowano w postaci bezpośrednio uzyskanej po procesie prażenia kawy (nie ma konieczności np. rozdrabniania mechanicznego). Ponadto, nie ma konieczności wstępnego suszenia surowca, a ze względu na hydrofobowy charakter nie ulega łatwo zawilgoceniu (jak np. drewno) co mogłoby skutkować trudnościami z roznieceniem ognia i dymieniem. Jako spoiwo zastosowano węglowodory nasycone z (stearynę, parafinę), ale również substancje pochodzenia naturalnego, tj. wosk sojowy (utwardzony olej sojowy), wosk palmowy, wosk pszczeli lub mieszaninę tych substancji.
Wynalazek uzyskał w 2023 ochronę prawną - PL 243 978.


POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Wynalazek mógłby znaleźć zastosowanie w branży zajmującej się podpałkami do kominków/ grilla.