Nowy analog dermorfiny jako lek przeciwbólowy do stosowania w leczeniu bólu przewlekłego


ZESPÓŁ AUTORSKI

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Warszawski

  • Piotr Kosson,
  • Joanna Matalińska,
  • Jolanta Dyniewicz,
  • Aleksandra Misicka-Kęsik,
  • Dagmara Tymecka


CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Wynalazek dotyczy nowego analogu dermorfiny, który może znaleźć zastosowanie w projektowaniu i wytwarzaniu nowych leków. Wynalazek daje możliwość opracowania długotrwałej terapii przeciwbólowej bez skutków ubocznych związanych z rozwojem tolerancji.


ISTOTA WYNALAZKU

Przedmiotem wynalazku jest nowy analog dermorfiny- peptyd hybrydowy, który może znaleźć zastosowanie w projektowaniu i wytwarzaniu nowych leków. Ze względu na wysokie powinowactwo do receptorów opioidowych, peptyd może być wykorzystywany do długotrwałej terapii leczenia silnego bólu przewlekłego. Kluczową zaletą nowego peptydu jest brak działania niepożądanego związanego z rozwojem tolerancji, który jest obserwowany w przypadku leków opioidowych. Dzięki temu, peptyd może być również wykorzystywany do zapobiegania i leczenia tolerancji na leki opioidowe. Ponadto trwałość w organizmie pacjenta jest wyższa niż w przypadku innych znanych neuropeptydów, a stosowana dawka może być 100-krotnie niższa w porównaniu do leków opioidowych.


POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Przewlekły ból może stać się wyniszczającym stanem, który może mieć negatywny wpływ na wszystkie aspekty życia pacjenta, w tym na sen, zdrowie psychiczne, procesy poznawcze i inne warunki zdrowotne. Leczenie bólu, zwłaszcza silnego bólu przewlekłego wciąż pozostaje nierozwiązanym, a jednocześnie zaniedbywanym problemem współczesnej medycyny. Obecnie w zwalczaniu bólu nowotworowego czy bólów pooperacyjnych stosowane są głównie opioidy. W przypadku ich wykorzystywania do leczenia silnego bólu przewlekłego poważnym ograniczeniem jest rozwój tolerancji na podawany opioid. Starzejące się społeczeństwo i zapotrzebowanie na długoterminowe leczenie bólu determinuje konieczność poszukiwania nowoczesnych metod leczenia bólu. Alternatywnym rozwiązaniem jest stosowanie peptydowych analogów naturalnych peptydów opioidowych.