Zestaw do mocowania wieloostrzowego narzedzia do obróbki wykanczajacej powierzchni pospawalniczych, zastosowanie zestawu do mocowania wieloostrzowego narzedzia do obróbki wykanczajacej powierzchni pospawalniczych i sposób wytwarzania zestawu do mocowania wieloostrzowego narzedzia do obróbki wykanczajacej powierzchni pospawalniczych


ZESPÓŁ AUTORSKI

Uniwersytet Morski w Gdyni

  • dr inż. Olha Dvirna


CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Przedmiotem wynalazku jest zestaw do mocowania wieloostrzowego narzedzia do obróbki wykańczajacej powierzchni pospawalniczych, zastosowanie zestawu do mocowania wieloostrzowego narzędzia do obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych i sposób wytwarzania zestawu do mocowania wieloostrzowego narzedzia do obróbki wykanczajacej powierzchni pospawalniczych. Głównymi zaletami przedstawionego rozwiazania jest szybkość i łatwość montażu zestawu do mocowania dodatkowego wyposażenia i tym samy adaptacja standardowych obrabiarek do stali, pras hydraulicznych do zwiększonej ilości czynności pozwalających na obróbkę wykańczającą z zastosowaniem np. wieloostrzowego stalowego narzędzia o przekroju prostokatnym. Zestaw zapewnia precyzyjną pracę poprzez umożliwienie pionowego, posuwistego, stabilnego ruchu wzdłuż obrabianego materiału. Wartością dodaną proponowanego rozwiazania jest szybka konfiguracja i przygotowanie maszyny do wykonania nowych operacji i tym samym obrabianie spawów o różnej długości i szerokości. Zestaw do mocowania będący przedmiotem wynalazku pozwala na stosowanie narzędzi o przekroju prostokątnym w zakresie różnych wymiarów i tolerancji pasowań. Łatwość obsługi maszyny wyposażonej w zestaw do mocowania wieloostrzowego narzędzia nie wymaga obsługi przez wykwalifikowany personelu. Zastosowanie zestawu zapewnia szybkość i precyzje obróbki bez generowania zanieczyszczeń środowiska. Wiórki z obróbki wprowadzane są do specjalnego pojemnika, zapewniając czystość prowadzonych prac.


ISTOTA WYNALAZKU

Istota wynalazku jest zestaw do mocowania wieloostrzowego narzędzia do obróbki wykańczajacej powierzchni pospawalniczych w standardowej maszynie obrabiarki hydraulicznej, który wykonany jest ze stali i przytwierdzony do nieruchomego blatu stolika maszyny składajacy sie z trzech elementów konstrukcyjnych: lewego katownika stalowego nierównoramiennego, prawego katownika stalowego nierównoramiennego, prowadnicy dla narzędzia skrawajacego ze stali nierdzewnej (zdjęcia). Obecnie poważny problem generuje zakotwiczenie narzędzi w urządzeniu, co wymaga dodatkowych elementów wspomagających celem prawidłowego montażu np. narzędzia skrawającego czy ściernego i dalej prawidłowej jego pracy. Stąd rozwiązanie jest odpowiedzią na tą potrzebę i pozwala na dostosowanie uniwersalnych maszyn do obróbki elementów stalowych z użyciem wieloostrzowych narzędzi skrawających czy ściernych. Wynalazek przedstawia taki zestaw do mocowania wieloostrzowego narzędzia do obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych za pomocą, którego możliwe jest uzyskanie stanu zamocowania narzędzia do realizacji sposobu obróbki ściegu złącz spawanych o różnym kształcie, wymiarach i metodzie spawania.


POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Proponowane rozwiazanie wpisuje się w znajdzie szerokie zastosowanie w gałeziach takich jak:
-Inżynieria morska (stocznie, producenci elementów konstrukcyjnych),
-Przemysł lotniczy, zbrojeniowy, kolejowy (spółki, producenci elementów konstrukcyjnych),
-Inne branże, gdzie wystepuje element spawalniczy (producenci czesci maszyn, producenci technologii mocujacych, producenci narzedzi).
Głównym jednak odbiorcą będą, w szczególności producenci pras hydraulicznych, obrabiarek, dla których rozwiązanie stanowiłoby uzupełnienie oferty nakładek montowanych do standardowej maszyny, pozwalającej na zwiększenie zakresu jej przeznaczenia i zainteresowania nabywców stosujących w codziennych pracach takie urządzenie.