Kompozycja farmaceutyczna do stosowania miejscowego oraz jej zastosowanie w leczeniu naczyniaków krwionośnych u dzieci


ZESPÓŁ AUTORSKI

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  • prof. dr hab. n.med. Jerzy Niedzielski
  • prof. dr hab. n.farm. Paweł Szymański
  • dr n.farm. Kamila Czarnecka


CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Obecnie, na świecie rutynowym sposobem leczenia naczyniaków krwionośnych u dzieci jest podanie doustne leków nasercowych, które przyspieszają regresję zmian naczyniowych. Niedogodnością tej terapii jest konieczność wstępnej hospitalizacji, wykonanie ekg i przeprowadzenie konsultacji kardiologicznej, w celu zakwalifikowania pacjenta do leczenia.
Zgłoszone rozwiązanie może zastąpić powyżej przedstawioną metodę leczenia, dzięki stworzeniu receptury farmacutycznej do miejscowego stosowania na skórę pacjenta. Zaletą zgłoszonego rozwiązania jest brak konieczności stosowania preparatu o działaniu ogólnoustrojowym, a w związku z tym kwalifkacja większego grona pacjentów, którzy nie będą dodatkowo obciążeni szerokim spektrum działania leku.


ISTOTA WYNALAZKU

Przedmiotem zgłoszenia patentowego jest nowe rozwiązanie polegające na wykryciu synergizmu pomiędzy aktywnymi składnikami farmaceutycznymi z dwóch grup: kortykosteroidów i betablokerów. Receptura przeznaczona jest do leczenia naczyniaków krwionośnych u dzieci.
Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano synergistyczne działanie aktywnych składników farmaceutycznych z dwóch grup: betablokerów oraz kortykosteroidów. Dzięki temu stworzono preparat typu "combo" zawierający labetalol (betabloker) oraz triamcynolon (kortykosteroid). Połączenie dwóch substancji o takim samym kierunku, ale o innym mechanizmie działania pozwala na obniżenie dawek leków, co będzie bezpieczniejsze dla pacjentów - w tym przypadku dzieci, przy utrzymaniu efektu terapeutycznego.


POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Po przeprowadzeniu badań klinicznych, produkt w formie gotowej licencji będzie przygotowany do sprzedaży praw własności lub użyczenia licencji na produkcję. Obecnie brak jest na rynku gotowych preparatów zawierających betabloker lub betabloker i kortykosteroid łącznie w jednej postaci leku do leczenia naczyniaków. Amerykański Fundusz Inwestycyjny zareagował na złożony przez nas projekt w formule "Bon na Innowacje" w 2020 roku. Przygotowanie gotowej formulacji z wykazanym doświadczalnie synergizmem działania betablokera i kortykosteroidu, stanowi w naszej opinii interesującą propozycję dla firm farmaceutycznych ponieważ: 1. Brak jest na rynku tego typu gotowych leków. 2. Zbadany synergizm działania pozwala na obniżenie dawek obu leków. 3. Badania doświadczalne i kliniczne pozwolą wyeliminować czynnik ryzyka związany ze stosowaniem leków poza wskazaniami rejestracyjnymi.