Nowe pochodne peptydowe, zwłaszcza stosowania w terapii nowotworów


ZESPÓŁ AUTORSKI

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

  • Piotr Jakub Lipiński,
  • Joanna Aleksandra Matalińska,
  • Katarzyna Kosińska,
  • Jolanta Dyniewicz,
  • Aleksandra Misicka


CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Przedmiotem wynalazku jest nowy związek wykazujący aktywność przeciwnowotworową, zwłaszcza wobec komórek czerniaka. Związek ten wykazuje selektywne działanie cytotoksyczne wobec komórek czerniaka, dzięki czemu może znaleźć zastosowanie w terapii tego nowotworu.


ISTOTA WYNALAZKU

Przedmiotem wynalazku jest nowy związek wykazujący aktywność przeciwnowotworową, zwłaszcza wobec komórek czerniaka. Związek nadaje się do stosowania w leczeniu lub profilaktyce nowotworów. Cytotoksyczność badanych pochodnych oznaczono w teście aktywności metabolicznej i oceniono żywotność komórek. Badania przeprowadzone wobec ludzkich komórek czerniaka wykazały korzystny profil aktywności. Związek będący przedmiotem wynalazku wykazuje selektywne działanie wobec komórek czerniaka i redukuje ilość aktywnych metabolicznie komórek czerniaka o 50% wartości kontrolnej.


POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Czerniak jest złośliwym nowotworem skóry wywodzącym się z melanocytów a częstość jego występowania nieustannie rośnie. Śmiertelność pacjentów nadal jest bardzo wysoka. Czerniak odpowiada za 80% zgonów związanych z rakiem skóry. Istniejące standardowe metody leczenia charakteryzują się ograniczoną skutecznością. Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła nowe metody leczenia ukierunkowane na mitogen powszechnie aktywowany w czerniaku skóry, jednak u większości pacjentów rozwija się oporność na te leki. Pomimo postępów w leczeniu, nadal istnieje zapotrzebowanie na skuteczne terapie przeciwnowotworowe.