Trwałe materiały alginianowe żelowane wodnym roztworem ekstraktu sproszkowanych owoców Acai (Euterpe oleracea) i maltodekstryny, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie.


ZESPÓŁ AUTORSKI

Politechnika Wrocławska

  • dr inż. Karolina Labus - kierownik zespołu
  • mgr inż. Katarzyna Kołodzińska


CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Dzięki wynalazkowi możliwe jest wytwarzanie produktów spożywczych, kosmetycznych i medycznych nie zawierających odzwierzęcych środków żelujących, np. wegańska żywność funkcjonalna (galaretki, wyroby cukiernicze, słodycze, mokra karma dla zwierząt), jadalne powłoki (na owocach, warzywach, produktach mięsnych, rybnych), naturalne formulacje stabilizujące i zagęszczające produkty spożywcze/kosmetyczne, odżywcze maseczki kosmetyczne, funkcjonalne opatrunki hydrożelowe o właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwdrobnoustrojowych.
Materiały alginianowe otrzymane z zastosowaniem wynalazku są całkowicie biodegradowalne, a metoda ich wytwarzania spełnia wymogi zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu produkty te są bezpieczne dla środowiska naturalnego. Zastosowanie metody naturalnego sieciowania będącego przedmiotem wynalazku umożliwia zmniejszenie zużycia dotychczas stosowanych chemicznych związków sieciujących, co umożliwia obniżenie kosztów produkcji i będzie skutkować ograniczeniem ilości powstających odpadów.


ISTOTA WYNALAZKU

stotą wynalazku są trwałe materiały alginianowe naturalnie żelowane wodnym roztworem ekstraktu sproszkowanych owoców Acai i maltodekstryny oraz sposób ich wytwarzania i zastosowanie w otrzymywaniu produktów spożywczych, w szczególności dla diety wegetariańskiej i wegańskiej. Wynalazek umożliwia otrzymanie materiałów alginanowych o dowolnych kształtach, które są wytworzone w procesie naturalnego żelowania roztworem pochodzenia roślinnego, dzięki czemu mogą być bezpiecznie stosowane do otrzymywania wegańskich produktów spożywczych, jak również formulacji kosmetycznych i funkcjonalnych opatrunków hydrożelowych. Zaproponowana metoda wytwarzania materiałów alginianowych jest szybka, prosta i nie wymaga stosowania dodatkowych chemicznych czynników sieciujących dzięki czemu jest w pełni bezpieczna dla środowiska.
W przypadku wytwarzania produktów spożywczych, zastosowanie wynalazku pozwala na pozbycie się gorzkiego smaku powstającego przy klasycznym sieciowaniu alginianu z zastosowaniem jonów wapnia. Dzięki dodatkowym właściwościom biofunkcjonalnym (przeciwutleniającym i przeciwdrobnoustrojowym) użycie materiałów alginanowych wytworzonych z zastosowaniem naturalnego sieciowania ekstraktem sproszkowanych owoców Acai (Euterpe oleracea) i maltodekstryny do produkcji żywności umożliwia jednoczesną suplementację wpływającą prozdrowotnie na organizm ludzki oraz znacząco przyczynia się do wydłużenia trwałości tych produktów spożywczych w trakcie przechowywania i/lub transportu. Dodatkowo, materiały wytworzone według wynalazku charakteryzują się atrakcyjnym czerwonym kolorem, którego nasycenie zależy od zastosowanego stężenia ekstraktu Acai.


POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Z uwagi na szerokie możliwości zastosowań praktycznych w przemyśle spożywczym (wegańska żywność funkcjonalna, jadalne powłoki na owocach/warzywach/produktach mięsnych, mokra karma dla zwierząt), kosmetycznym (naturalne wegańskie formulacje stabilizujące i zagęszczające, odżywcze maseczki) i farmaceutycznym (funkcjonalne wegańskie opatrunki hydrożelowe o właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwdrobnoustrojowych) wynalazek prezentuje wysoki potencjał komercjalizacyjny.
Aktualny poziom gotowości wdrożeniowej wynalazku w skali Technology Readiness Level to TRL 4 (technologia zwalidowana w skali laboratoryjnej). W celu wdrożenia wynalazku należy przeprowadzić badania produkcji wyrobu w skali zbliżonej do docelowej produkcji, co pozwoli na przetestowanie zmiany skali, oraz określenie energochłonności procesu. Należy także zbadać warunki przechowywania produktu. Możliwe formy komercjalizacji: udzielenie licencji, sprzedaż patentu, umowa wdrożeniowa.