Mobilny elektromagnetyczny system cumowniczy dla małych jednostek nawodnych


ZESPÓŁ AUTORSKI:

Uniwersytet Morski w Gdyni

  • Kierownik Zespołu badawczego, współtwórca wynalazku: dr hab. inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, prof. UMG - Profesor UMG w Katedrze Nawigacji, Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
  • Współtwórca wynalazku: mgr inż. kpt ż.w. Paweł Kołakowski - Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Nawigacji, Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Zastosowanie systemu cumowniczego na małych jednostkach serwisowych umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia operacji cumowniczych poprzez zastosowanie wind ze stałym naciągiem oraz wyeliminowanie wysokiego kąta lin cumowniczych dzięki przeniesieniu punktu cumowania na linię poziomu morza. Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko zerwania lin cumowniczych do minimum. System nie wymaga konieczności angażowania załogi statku serwisowanego dzięki zastosowaniu systemu chwytaków elektromagnetycznych. Ponadto kontrola nad zintegrowanymi windami cumowniczymi pozwala na przemieszczanie się jednostki serwisowej wzdłuż jednostki serwisowanej bez użycia własnych pędników oraz ingerencji załogi jednostki serwisowanej. Zastosowanie systemu skraca czas operacji, zmniejsza zużycie paliwa, przez co redukuje koszty oraz negatywny wpływ na środowisko.

ISTOTA WYNALAZKU

Zgłaszany wynalazek to mobilny elektromagnetyczny system cumowniczy umożliwiający cumowanie relatywnie małej jednostki serwisowej do burt większych statków za pomocą specjalnego systemu chwytaków elektromagnetycznych zasilanych z użyciem pływających boi zasilających lub z systemu zasilającego z jednostki interwencyjnej. Innowacyjny zestaw wind cumowniczych rozmieszczony na każdym z krańców jednostki interwencyjnej gwarantuje odpowiednie ułożenie lin cumowniczych i zapewnia ich stały naciąg, tym samym umożliwiając swobodne przemieszczanie się mniejszej jednostki interwencyjnej wzdłuż burty większej jednostki pływającej. Głównymi zaletami tego rozwiązania jest zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku związanego z operacjami na linach cumowniczych w relacji mały-duży statek, krótki czas wykonania akcji cumowania i odcumowywania, a także brak potrzeby ingerencji załogi statku serwisowanego w operacje cumownicze. To z kolei skraca czas całej operacji cumowniczej, zmniejsza ilość zużycia paliwa oraz przyspiesza np. wykrycie i naprawę usterki w obrębie poszycia statku. Aktualnie ten wynalazek jest jedynym zapewniającym szybkie i stabilne cumowanie/odcumowywanie jednostki interwencyjnej do/od burt większych statków. Dotąd nie stosowano systemu chwytaków elektromagnetycznych zasilanych z boi zasilającej, nie zastosowano też zestawu wind cumowniczych znajdujących się na każdym z krańców jednostki pływającej zapewniających kontrolowały, stały naciąg na linach cumowniczych na poziomie linii wody, zabezpieczający przed ich gwałtownym zerwaniem. Ten aspekt w szczególności przekłada się na ludzkie bezpieczeństwo i życie związane z transferem załogi do operacji serwisowych. Rokrocznie dochodzi do ok 300 wypadków, gdzie w związku z nagłym uwolnieniem się energii zmagazynowanej w napiętej linie cumowniczej ginie człowiek. Korzystną wartość rozwiązania podkreśla fakt, iż obecnie jedyne rozwiązanie zbliżone do mobilnego elektromagnetycznego systemu cumowniczego dostępne na rynku to duże urządzenia portowe, których użycie na otwartych akwenach, na małej jednostce pływającej w systemie cumowania statek-statek nie jest wciąż możliwe.

POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Zaprezentowany wynalazek znajdzie zastosowanie w przemyśle morskim, w którym będzie stanowić wyposażenie małej interwencyjnej/serwisowej jednostki pływającej cumującej do burt większych jednostek pływających wymagających interwencji związanej z naprawą, serwisowaniem, transferem ładunku czy osób, bez konieczności angażowania dużej liczby członków załogi, w trakcie operacji cumowania.
W chwili obecnej trwają prace przedwdrożeniowe w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0" oraz poszukiwany jest zainteresowany podmiot gospodarczy celem przetestowania rozwiązania w warunkach rzeczywistych przed próbą jego wdrożenia na rynek.