Wielofunkcyjne łóżko pielęgnacyjne zintegrowane z fotelem na podwoziu kołowym


ZESPÓŁ AUTORSKI:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

  • Prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski - WIMIR KIMiT
  • Lek. Małgorzata Rola Kwaśniewska - Zakład Rehabilitacji WIDOK Sc.
  • Dr inż. Szymon Molski - WIMIR KIMiT

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Przedmiotem wynalazku jest łóżko pielęgnacyjne zintegrowane z fotelem inwalidzkim na podwoziu kołowym, stosowane do wspomagania szpitalnej lub domowej opieki przy osobie z lekkim lub umiarkowanym uszkodzeniem albo upośledzeniem motorycznych funkcji ciała. Przykładowo wymienić można niesprawności po przewlekłej chorobie reumatycznej, po złamaniu kości, wszczepieniu sztucznych stawów, zastosowaniu ortez u osób po paraliżach lub z niedowładem kończyn dolnych.
Istotą rozwiązania jest połączenie łóżka pielęgnacyjnego z krzesełkiem rehabilitacyjnym z obrotowym siedziskiem pozwalającym na samodzielne opuszczenie łóżka przez pacjenta i wyjazd na wózku inwalidzkim z dodatkową możliwością jego pionizowania.
Leżącego pacjenta można po wcześniejszym podniesieniu do pozycji siedzącej obrócić na obrotowym siedzisku i wyjechać na wózku inwalidzkim stanowiącym w części płaszczyznę łóżka, a następnie spionizować dzięki podnoszonej części siedzenia wózka. Jest to szczególnie istotne przy pacjentach bariatycznych (o dużej masie).

ISTOTA WYNALAZKU

Rozwiązywany przez niniejszy wynalazek problem techniczny polega na opracowaniu takiej konstrukcji łóżka pielęgnacyjnego z wbudowanym fotelem inwalidzkim na podwoziu kołowym, która zapewni wspomaganie pacjenta przy zmianie pozycji z leżącej na siedzącą na siedzisku przejezdnego fotela, a w warunkach gdy niesprawność pacjenta dopuszcza jego pionizowanie - pomoc przy wstawaniu do pozycji stojącej oraz ewentualnie prowadzenie rehabilitacji ćwiczeniami chodzenia z pomocą osoby towarzyszącej albo z podporą "balkonika". Przedstawione łóżko o konstrukcji według wynalazku (fig.1-5 zał. 3) znacznie ułatwia zmianę pozycji osoby z leżącej na siedzącą w przejezdnym fotelu inwalidzkim, szczególnie w warunkach pacjenta z większą niesprawnością lub z dużą nadwagą, co uzyskuje się w wyniku kolejnych działań:
- podniesienie pacjenta oparciem łóżka do pozycji siedzącej w której następuje obciążenie obrotowego siedziska (sterowanie samodzielne przez pacjenta lub przez opiekuna),
- obrót o kąt bliski 90 stopni obrotnicy, eliminujący tarcie między ubiorem pacjenta a siedziskiem,
- wysunięcie do góry oparcia tylnego,
- po odhamowaniu kół małych podwozia kołowego i wysunięciu fotela inwalidzkiego z wnęki łóżka obrót podłokietników w górne położenie podparcia stwarzające warunki stabilnej pozycji z pewnym oparciem stóp pacjenta na podstopnicach.
Pacjent siedzący w fotelu inwalidzkim na zewnątrz łóżka może dodatkowo:
- po zwolnieniu hamulców kół małych pod podstopnicami być przewieziony w wybrane miejsca pomieszczenia, lub przykładowo do windy (można wyposażyć fotel w napęd elektryczny),
- zejść z podstopnic na podłogę pomieszczenia i wykonywać ćwiczenia chodzenia np. z wykorzystaniem chodzika,
- wykonywać ćwiczenia pionizujące przy nawrotnym ruchu przechylania siedziska zgodnie z chronionym wzorem użytkowym.
Ważnym elementem wynalazku zgłaszanego do konkursu jest dodatkowo możliwość pionizowania pacjenta po wyjechaniu wózka inwalidzkiego z obrębu wielofunkcyjnego łóżka. Proces pionizowania jest chroniony wzorem użytkowym nr W.130874 pt. "Siedzisko pionizująco-rehabilitacyjne do nieskładanego wózka inwalidzkiego z napędem ręcznym", autorstwa Jerzy Kwaśniewski, Małgorzata Rola Kwaśniewska, Szymon Molski z dnia 2022-06-27.
Przedstawiony tam model siedziska zawiera sposób pionizowania który będzie implementowany w wynalazku zgłaszanym w ramach konkursu. Na podstawie tego wzoru użytkowego wykonano nakładkę na standardowy wózek inwalidzki wg opisanych tam zastrzeżeń. Sposób realizacji procesu pionizowania z ruchomym siedziskiem zweryfikowano na prototypie urządzenia. W załączniku 3 zamieszczono film zweryfikowanego systemu podnoszenia potwierdzającego jego przydatność i możliwość wykorzystania napędu wychylanego siedziska, jako elementu składowego, w zgłaszanym do konkursu wynalazku.

POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Twórcy wynalazku współpracują z jednostkami rehab. przy wdrażaniu różnych rozwiązań chronionych patentami. Ich doświadczenie w komercjalizacji pozwala na rzetelną ocenę możliwości implementacji zgłaszanego pomysłu w branży medycznej.
Odbiorcami chronionego pomysłu mogą być:
- wytwórcy sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (produkcja, sprzedaż, najem) oraz pośrednio:
- jednostki medyczne
- klient biznesowy w zakresie świadczeń medycznych)
- klient indywidualny
Ważnym elementem marketingowym zastosowania pomysłu jest:
- poprawa kondycji, komfortu ruchu pacjenta
- ergonomia w pracy pielęgniarek i fizjoterapeutów
- ułatwiona pielęgnacja i opracowywanie ran odleżynowych po spionizowaniu pacjenta
- oferta dla pacjentów bariatycznych (otyłych)
- zmiana wizerunku jednostki medycznej stosujacej pomysł w kontekście konkurencji rynkowej
Potwierdzeniem na celowość zastosowania pomysłu w praktyce są liczne konsultacje twórców z personelem medycznym (współtwórczyni M. Rola Kwaśniewska jest lekarzem rehab.), opinie firm dystrybucyjnych sprzętu med., list intencyjny Dyr. Zakładu Rehab. Repty w Tarnowskich Górach (w zał.3).