Otwartokomórkowa pianka poliuretanowa otrzymana z modyfikowanego oleju posmażalniczego


ZESPÓŁ AUTORSKI

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Maria Kurańska

Aleksander Prociak

Sławomir Michałowski

Krzysztof Polaczek

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Wynalazek łączy ze sobą najnowsze trendy rozwoju tworzyw polimerowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, ochroną środowiska naturalnego i ograniczeniu strat energii poprzez wytworzenie innowacyjnych otwartokomórkowych pianek poliuretanowych do celów termoizolacyjnych. Otrzymujemy materiały termoizolacyjne z odpadu komunalnego - oleju posmażalniczego, wytwarzanego w każdym domu, co pozwala na przyjazne środowisku zagospodarowanie uciążliwego odpadu. Obecnie komponenty do produkcji poliuretanów wytwarza się z ropy naftowej, ale jesteśmy na skraju kryzysu klimatycznego i stąd konieczność poszukiwania nowych surowców do otrzymywania jednego z dwóch głównych składników do syntezy poliuretanów. Olej posmażalniczy wylewany do kanalizacji stwarza problemy ekologiczne, a jego selektywna zbiórka pozwoli na to iż każdy z nas może chronić środowisko i dokładać cegiełkę do wytwarzania nowoczesnych przyjaznych środowisku materiałów termoizolacyjnych.

ISTOTA WYNALAZKU

Pianki poliuretanowe są najlepszym materiałem termoizolacyjnym dostępnym na dużą skalę, ale nie najpopularniejszym ze względu na cenę. Obecnie otrzymuje się je z ropy naftowej - jak większość polimerów, my opracowaliśmy inny przyjazny środowisku sposób. Pianka poliuretanowa "EKO2IZOPUR" w naszej technologii wytwarzana jest z modyfikowanego chemicznie oleju posmażalniczego, który zastępuje w 100% jeden z dwóch podstawowych składników, tzw. poliol wytwarzany z ropy naftowej. W nazwie produktu określono jego główne cechy: EKO - surowiec roślinny i dodatkowo liczba 2 ponieważ jest to odpad, a do smażenia najczęściej stosowany jest olej rzepakowy. Druga część nazwy dotyczy bezpośrednio cech użytkowych czyli izolacji termicznych "IZO" i określa rodzaj materiału - poliuretan "PUR". Pianka otwartokomórkowa charakteryzuje się przepuszczalnością pary wodnej, co m.in. zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki temu może być z powodzeniem stosowana do ocieplania poddaszy. Oprócz właściwości termoizolacyjnych i paroprzepuszczalnych stanowi doskonałą izolację akustyczną. Jest bardzo lekka i nie obciąża konstrukcji. Dzięki zastosowaniu hydrodynamicznego natrysku jest możliwe wypełnienie trudnodostępnych miejsc, które z zastosowaniem innych materiałów termoizolacyjnych są niemożliwe do dokładnego wypełnienia. Na rynku materiałów termoizolacyjnych nie ma jeszcze dostępnych otwartokomórkowych pianek poliuretanowych, otrzymanych z udziałem bio-polioli z olejów odpadowych. Implementacja procesów technologicznych, w których surowcem są odpady, wpływa na ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w cyklu życia produktu. Zaproponowane rozwiązanie jest wpisane w transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowym etapem w gospodarce o obiegu zamkniętym jest ponowne użycie odpadów, które powinny być traktowane, jako surowce wtórne. Takie podejście umożliwi stworzenia zasobooszczędnej, niskoemisyjnej, konkurencyjnej i w efekcie tego innowacyjnej gospodarki Polski.

POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Wynalazek opracowano w odpowiedzi na zapotrzebowanie na innowacyjne produkty wytwarzane z uwzględnieniem ochrony środowiska, w tym zmniejszenie emisji CO2. W prezentowanym rozwiązaniu opracowano system otwartokomórkowej pianki poliuretanowej z udziałem modyfikowanego oleju posmażalniczego, do zastosowań jako izolacja termiczna m.in. na poddasza. Olej ten stanowi odpad w gospodarstwach domowych oraz gastronomii. Dużą wartością proponowanego rozwiązania jest to, iż komponent z oleju posmażalniczego został wytworzony w zwiększonej skali laboratoryjnej(reaktor 10l), dzięki czemu jest możliwość wytworzenia systemów natryskowych do prób przemysłowych. Pozostałe składniki są komponentami dostępnymi komercyjnie. Zastosowanie bio-polioli nie zmienia technologii wytwarzania produktów poliuretanowych w porównaniu do polioli petrochemicznych i nie wymaga modyfikacji stosowanej aparatury do otrzymywania poliuretanów.