Sposób wyprawy skór


ZESPÓŁ AUTORSKI

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego

Katarzyna Ławińska

Wioleta Serweta

Dorota Gendaszewska

Nataliia Popovych

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Przedmiotem wynalazku jest sposób wyprawy skór z użyciem naturalnych ekstraktów roślinnych tj. ekstraktu z bambusa i/lub ekstraktu z kukurydzy w procesach wyprawy skór przeznaczonych na różne asortymenty. Ma to istotne znaczenie w procesie przeobrażania skóry surowej w produkt finalny, który jest zabezpieczony przed gniciem i hydrolizą enzymatyczną, a jednocześnie nabywa wielu właściwości i cech użytkowych takich, jak miękkość, elastyczność, ciągliwość, zmniejszenie zdolności wchłaniania wody, przepuszczalność powietrza i pary wodnej. Wynalazek umożliwia wprowadzenie do struktury skór naturalnych w celu poprawy ich właściwości, komfortu użytkowania, funkcjonalności, dodatków naturalnych, w postaci ekstraktów bambusa i/lub kukurydzy. Dostępne na rynku materiały przeznaczone na obuwie w dużej mierze opierają się na materiałach syntetycznych, proponowana zaś przez nas innowacja bazuje na surowcu naturalnym.

ISTOTA WYNALAZKU

Istotą wynalazku jest wykorzystanie ekstraktu bambusa i kukurydzy w technologii wyprawy skór obuwiowych, jako naturalne wypełniacze, substytuty związku chemicznego. Szacuje się, iż w technologii wyprawy skór stosuje się ponad 300 różnych substancji chemicznych. Dodatek standardowych nieorganicznych substancji chemicznych (siarczek sodu, wodorotlenek wapnia, kwasy, węglany, siarczyny i siarczany) wynosi aż 20-50% w stosunku do masy skóry surowej, z czego ok. 3-40% to organiczne substancje chemiczne (kwasy organiczne i ich sole). Innowacja produktowa dotyczy funkcjonalizacji oraz personalizacji materiałów przeznaczonych zawłaszcza na obuwie tj. naturalnych skór obuwniczych, wierzchnich, podszewkowych, modyfikowanych ekstraktem bambusa i/lub kukurydzy metodą kąpielową i powierzchniową. Uwzględniając właściwości wskazanych ekstraktów (m.in. ekologiczność, właściwości antyseptyczne) dążymy do wykorzystania ich potencjału w proponowanej innowacji produktowej, gwarantując bezpieczeństwo aplikacyjne i użytkowe podczas stosowania. Innowacyjne zastosowanie ekstraktu bambusa i kukurydzy w poszczególnych elementach obuwia poprzez zastąpienie dotychczas stosowanych skór naturalnych jest rozwiązaniem nowym na rynku docelowym. Zwracamy uwagę na możliwość poprawy wybranych właściwości, w tym właściwości fizyko-mechanicznych i higienicznych, nowych materiałów skórzanych z elementami ekologicznymi. Z uwagi na fakt, że bambus oraz kukurydza jest surowcem ekologicznym i bezpiecznym, wykorzystanie ich ekstraktów do produkcji obuwia jest rozwiązaniem oryginalnym wpisującym się w aktualny trend dotyczący technologii przyjaznych dla środowiska i społeczeństwa. Zastosowanie ekstraktu z bambusa i kukurydzy nie zwiększy istotnie ilości oraz nie pogorszy jakości ścieków i odpadów garbarskich. Wskazany wynalazek obejmuje dywersyfikację obszarów uwzględniając aspekt społeczny, ekonomiczny i środowiskowy. Skórę obuwniczą wyprawioną według sposobu wskazanego w wynalazku zastosowano w funkcji materiału wyściółkowego w skórzanym prototypie obuwia dziecięcego (w ramach projektu NCBiR LIDER/16/0091/L-8/16/NCBR/2017). Rynek odzieży dziecięcej to rynek rosnący, o znacznym potencjale, jednocześnie najbardziej obligujący pod względem bezpieczeństwa stosowania. Uzyskana poprawa właściwości użytkowych na przykładzie prototypów obuwia dziecięcego skórzanego może mieć przełożenie również dla innych rodzajów obuwia m.in. sportowego, turystycznego, specjalnego. Ponadto wskazany prototyp obuwia uzyskał rekomendację do znaku "Zdrowa Stopa", który jest wyróżnikiem dobrego obuwia, zabezpieczającego prawidłowy rozwój i funkcjonowanie stopy dziecka do lat 15. Uzyskanie certyfikatu "Zdrowa Stopa" zwiększa przewagę rynkową i konkurencyjność proponowanej innowacji produktowej. Według Forbes z dnia 1 września 2018 „Europa chodzi w butach z Polski”. Polska jest czwartym największym producentem obuwia w Europie. Zwiększający się zakres stosowania i użytkowania obuwia oraz dążenie do poprawy jego funkcjonalności, zachęcają do poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie skórzanych materiałów obuwniczych. Zaoferowanie, w ramach wynalazku, nowego materiału obuwniczego spełniającego zarówno zwiększone wymagania użytkowe w zakresie higieniczności jak i jego ekologiczności wpisuje się w tendencje zaobserwowane na światowych rynku obuwniczym. Dwukierunkowa możliwości wdrożenia innowacji produktowej tj. producenci obuwia oraz zakłady garbarskie (sprzedaż licencji) wskazuje na zwiększony potencjał komercjalizacyjny proponowanego rozwiązania.

POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Rozwiązanie posiada rynkową przewagę konkurencyjną produktu w odniesieniu do obecnie stosowanych skórzanych materiałów dostępnych na rynku. Wynalazek dotyczy przedmiot użytku codziennego i posiada duży rynek docelowy. Jest opowiedzą na realne zapotrzebowanie rynkowe w zakresie licznych problemów związanych z użytkowaniem asortymentu skórzanego i konieczności poprawy funkcjonalności gotowych produktów. Uwzględniając skalę techniczną, cenę rynkową ekstraktu bambusa i kukurydzy oraz zakładając wprowadzenie do procesów wyprawy ekstraktów w max. ilość ok. 7kg/tonę skór (koszt 700 zł) można określić, że jednostkowa cena wyprawy jednej sztuki skóry wzrośnie o ok. 20 zł (koszt zmienny wyprawy jednej szt. skóry wzrośnie o ok. 5.7%). Zatem m2 skóry naturalnej wyprawionej technologią z wykorzystaniem ekstraktu bambusa i kukurydzy wzrośnie jedynie o 4 zł w porównaniu do wyprawy standardowej, co jest wartością akceptowaną przez podmioty potencjalnie zainteresowane komercjalizacją wyników badań projektu.