Opatrunek na skórę ze świeżo wykonanym tatuażem


ZESPÓŁ AUTORSKI

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Katarzyna Wilpiszewska

Zbigniew Czech

Adrian Antosik

Magdalena Zdanowicz

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Wynalazek dotyczy otrzymywania opatrunku na skórę ze świeżo wykonanym tatuażem. Obecnie tatuowane miejsca zabezpiecza sie poprzez owijanie folią polietylenową. Proponowany opatrunek samoprzylepny charakteryzuje sie dobrą chłonnością, co stanowi korzyść w postaci potencjalnego skrócenie czasu gojenia się ran skóry po tatuowaniu. Dodatkową zaletę stanowi fakt, że istotną chłonącą warstwę opatrunku, stanowi materiał na bazie polimeru naturalnego i bioodnawialnego. Warstwę tę można dodatkowo modyfikować, np. poprzez dodanie środków aktywnych podawanych przez skórę, np. przeciwbólowych. Warto mieć również na uwadze, że CMS jest produkowana w kraju.

ISTOTA WYNALAZKU

Przedmiotem wynalazku jest samoprzylepny opatrunek na skórę ze świeżo wykonanym tatuażem, składający się z kilku warstw. Zasadniczą stanowi warstwa otrzymana z karboksymetyloskrobi (CMS) – materiału biodegradowalnego i nietoksycznego. CMS otrzymuje się ze skrobi (polimeru naturalnego). Wykorzystuje się ją m.in.: w przemyśle papierniczym, kosmetycznym, spożywczym, farmaceutycznym. W odróżnieniu od niemodyfikowanej skrobi rozpuszcza się w zimnej wodzie. W wynalazku zastosowano CMS modyfikowaną chemicznie. Obecnie do zabezpieczania skóry ze świeżo wykonanym tatuażem stosuje się owijanie zranionej skóry folią spożywczą (co skutkuje wydłużeniem czasu gojenia skóry) lub folią paroprzepuszczalną - żadna z nich nie wykazuje właściwości chłonnych. W wynalazku zaproponowano otrzymanie opatrunku samoprzylepnego, składającego się z kilku warstw, kolejno od najbardziej zewnętrznej:
- izolującej od środowiska zewnętrznego,
- hydrofilowej folii na bazie CMS (silnie chłonie wilgoć),
- warstwy przepuszczalnej dla osocza (np. włóknina),
- warstwy kleju (przystosowanego do zastosowań medycznych) do przyklejenia opatrunku w okolicy rany,
- warstwy dehezyjnej, tj. zabezpieczającej warstwę klejową i ułatwiającej nałożenie opatrunku.
Istnieje możliwość otrzymania opatrunków o rożnych, nawet dość dużych, rozmiarach (dostosowanych do rozmiarów tatuowanego miejsca). Właściwości chłonne opatrunku można zwiększyć poprzez dodanie napełniacza o wymiarach nanometrycznych do warstwy chłonnej. Dodatkowo, istnieje możliwość zamknięcia substancji aktywnych wchłanianych przez skórę, np. leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych itp.

POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Potencjał komercjalizacji proponowanych opatrunków obejmuje przemysł farmaceutyczny i medyczny. Otrzymane opatrunki samoprzylepne cechują się dobrymi właściwościami chłonnymi, wynoszącymi od 170 do nawet 250% (do badań wykorzystano sól fizjologiczną). Mogą one znaleźć zastosowanie do opatrywania ran skóry z wysiękiem, np. po tatuowaniu, czy ran oparzeniowych. Opatrunek taki jest łatwy w zastosowaniu i w sposób higieniczny zabezpiecza opatrywaną skórę.