Konstrukcja mieszalnika do mieszania materiałów ziarnistych z wibracyjnym układem napędowym zataczająco – śrubowym


ZESPÓŁ AUTORSKI

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

ISTOTA WYNALAZKU

Wynalazek dotyczy mieszania materiałów ziarnistych bez stosowania mieszadeł klasycznych. Wynalazek może być stosowany jako małe urządzenie pracujące okresowo i jako duże urządzenie w ciągu technologicznym pracujące ciągle. Dzięki zastosowaniu mieszadeł stacjonarnych niewymagających zasilania i pracujących dzięki wibracjom wywołanym przez napęd mieszalnika konstrukcja jest szczelna. Z uwagi na modułową konstrukcję pojemność mieszalnika może być dostosowywana do indywidualnych potrzeb. Rozwiązanie może zostać wykorzystane w postaci kaskady mieszalników. Rozwiązanie sprawdza się w przemyśle chemicznym, w rolnictwie, przy produkcji nawozów, w przemyśle spożywczym oraz w przemyśle farmaceutycznym.

POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU