Kultywator wibracyjny patent nr 232613


ZESPÓŁ AUTORSKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dr hab. inż. Jan Woliński

Mgr inż. Jan Krypa

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Kultywator jest narzędziem służącym do spulchniania gleby na głębokości 12-18 cm. Omawiany kultywator jest zbudowany z ramy głównej, wyposażonej w koła podporowe. Na w/w ramie osadzona jest rama wibracyjna z zębami, których zadaniem jest rozbijanie zeskorupiałej gleby oraz jej spulchnianie. Ponadto na ramie głównej osadzony jest wibrator pneumatyczny. Drgania generowane przez wibrator są przenoszone na ramę wibracyjną i znajdujące się na niej zęby, dzięki czemu gleba jest równomiernie spulchniona na całej szerokości roboczej narzędzia, mniejsze są opory pracy a tym samym potrzeba mniej energii na jej wykonanie i zmniejsza się zużycie paliwa podczas pracy z jego zastosowaniem w porównaniu z zastosowaniem tradycyjnych kultywatorów.

ISTOTA WYNALAZKU

Istotą wynalazku jest zastosowanie dodatkowej ramy wibracyjnej oraz wibratora pneumatycznego. Rama wibracyjna umieszczona jest na wsporniku, który przenosi drgania na ramę i umocowane na niej zęby. Drgające zęby kultywatora łatwiej zagłębiają się w glebę - potrzeba mniejszej siły by osiągnęły określoną głębokość roboczą. Ponadto wszystkie zęby pracują na takiej samej głębokości, niezależnie w której części ramy się znajdują. Drgania ramy, przenoszone na zęby powodują szybsze i dokładniejsze spulchnianie gleby. Mniejsze opory stawiane przez glebę skutkują mniejszym zużyciem energii przy wykonywanej pracy i i mniejszym zużyciem paliwa przez ciągnik w porównaniu do pracy wykonanej przy zastosowaniu tradycyjnego kultywatora.

POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Aby wdrożyć wynalazek należałoby wykonać prototyp, poddać go badaniom polowym, których celem byłby pomiar rzeczywistych oporów różnych typów gleby i różnic w rzeczywistym zużyciu paliwa oraz znalezienie producenta.