Modyfikowany kopolimer termoplastyczny o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych oraz sposób jego otrzymywania


ZESPÓŁ AUTORSKI

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Andrzej Swinarew

Stanisław Boryczka

Urszula Mazurek

Krzysztof Jasik

Tomasz Flak

Beata Rozwadowska

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania zmodyfikowanego tworzywa sztucznego, o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych. Wynalazek umożliwia opracowanie materiałów opatrunkowych, przedmiotów wykorzystywanych w szpitalach, przychodniach i innych jednostkach medycznych.

ISTOTA WYNALAZKU

Celem twórców niniejszego wynalazku było opracowanie nowych materiałów polimerowych o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym, których budowa oparta jest o strukturę polimerów termoplastycznych i które zawierają dodatek substancji o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych pochodzenia naturalnego - betulinę.

POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Opracowany kopolimer stanowi materiał, który potencjalnie może mieć różnorodne przeznaczenie. Właściwości fizykochemiczne, antydrobnoustojowe i przeciwzapalne umożliwiają wykorzystanie kopolimeru do produkcji materiałów opatrunkowych, przedmiotów wykorzystywanych w laboratoriach, szpitalach lub innych jednostkach medycznych.