Modyfikowany polimer termoplastyczny o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych oraz sposób jego otrzymywania


ZESPÓŁ AUTORSKI

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Andrzej Swinarew

Stanisław Boryczka

Urszula Mazurek

Krzysztof Jasik

Tomasz Flak

Beata Rozwadowska

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania zmodyfikowanego tworzywa sztucznego, które dzięki modyfikacji będzie mogło mieć działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Dzięki takiemu wynalazkowi możliwe będzie otrzymywanie materiałów, które będą mogły służyć do produkcji opatrunków przyspieszający gojenie ran, lub przedmiotów, wykorzystywanych w laboratoriach analitycznych, szpitalach i innych jednostkach medycznych.

ISTOTA WYNALAZKU

Celem twórców niniejszego wynalazku było opracowanie nowych materiałów polimerowych o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym, których budowa oparta jest o strukturę polimerów termoplastycznych i które zawierają dodatek substancji o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych pochodzenia naturalnego, jaką jest betulina.

POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Opracowany polimer, uzyskany w druku 3D stanowi materiał, który potencjalnie może mieć różnorodne przeznaczenie. Właściwości fizykochemiczne i antydrobnoustojowe umożliwiają wykorzystanie polimeru do produkcji przedmiotów wykorzystywanych w laboratoriach, szpitalach lub innych jednostkach medycznych. Polimery te, stanowią materiał bezpieczny w bezpośrednim kontakcie, co umożliwia wykorzystanie go do produkcji przedmiotów stosowanych w gabinetach zabiegowych (kosmetycznych, fryzjerskich itd.).