Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki

PARTNERZY MERYTORYCZNI


MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo kreuje politykę naukową oraz wspiera rozwój polskich uczelni. Inicjuje zmiany prawne na rzecz poprawy jakości badań naukowych oraz studiów wyższych. Priorytetem realizowanej polityki jest m.in. budowanie jak najlepszych warunków rozwoju dla studentów i pracowników naukowych, wspieranie innowacyjnych projektów badawczych oraz wzmacnianie konkurencyjności i prestiżu polskiej nauki w Europie i świecie.


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołaną w 2007 r. jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Finansuje projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na zacieśnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, której efektem ma być większe zaangażowanie przedsiębiorców w finansowanie badań oraz skuteczniejsza komercjalizacja ich wyników. NCBR pełni także rolę instytucji pośredniczącej dla priorytetów w obszarze wsparcia sektora B+R oraz szkolnictwa wyższego.


URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniając szeroki zakres zadań dotyczących ochrony własności przemysłowej, jest jedną z kluczowych instytucji związanych z działaniami na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki. Patenty oraz inne prawa wyłączne udzielane przez Urząd mają szczególnie istotne znaczenie dla zapewnienia wysokiej konkurencyjności oraz bezpieczeństwa obrotu.

W ciągu ponad 95 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP przyjął około miliona zgłoszeń i udzielił ponad 200 tysięcy patentów na wynalazki, ponad 64 tysiące praw ochronnych na wzory użytkowe oraz ponad 220 tysięcy praw ochronnych na znaki towarowe, a także zarejestrował ponad 14 tysięcy wzorów przemysłowych.


POLSKA AKADEMIA NAUK

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk utworzona w 1952 roku jest państwową instytucją naukową, działającą poprzez: korporację uczonych, instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe, komitety naukowe i problemowe. Służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.

Swoją misję realizuje m.in. poprzez: prowadzenie w jednostkach naukowych zaawansowanych badań o strategicznym znaczeniu dla rozwoju nauki i gospodarki, organizowanie dużych zespołów badawczych, wspieranie różnorodnych form międzynarodowej współpracy naukowej.


POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

Centrum Nauki Kopernik

PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, zgodnie z przyjętym przez Polski Rząd Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zostanie utworzona do końca 2016 roku. Grupa będzie integrować, w ramach spójnej strategii i profesjonalnych standardów zarządzania, następujące instytucje: Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Centrum strategicznym tworzonej grupy jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. Celem PFR jest zapewnienie sprawnych narzędzi realizacji polityki rozwoju oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski w ramach jednolitej platformy instrumentów rozwojowych dla przedsiębiorców, samorządów i klientów indywidualnych. PFR działa zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami.


Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

 Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi


Od 25 lat JWP doradza krajowym i zagranicznym firmom, jednostkom naukowo-badawczym oraz indywidualnym twórcom i wynalazcom, dostarczając wiedzy i kompleksowej pomocy prawnej w zakresie ochrony i zarządzania własnością intelektualną. Zespół kancelarii tworzą krajowi i europejscy rzecznicy patentowi, adwokaci i radcowie prawni, konsultanci i eksperci różnych specjalności, z których doświadczenia liczne grono klientów chętnie korzysta przy budowaniu i zarządzaniu portfolio praw własności przemysłowej. Doradzając klientom JWP analizuje strategię biznesową firmy oraz uwzględnia aspekty ekonomiczne i rynkowe. JWP stosuje nowoczesne techniki zarządzania, korzysta z najnowszych technologii i zaawansowanych baz danych. Oprócz siedziby w Warszawie kancelaria posiada też biura w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. www.jwp.plPARTNERZY MEDIALNI


TELEWIZJA POLSKA PROGRAM 1

TVP1

TVP1 jest źródłem informacji dla milionów widzów, stacją opisującą rzeczywistość w programach publicystycznych i filmach dokumentalnych, największą sceną teatralną w Polsce prezentującą spektakle Teatru Telewizji i tworzącą własną ofertę programową dla dzieci i młodzieży. TVP1 towarzyszy widzom w trakcie najważniejszych dla Polaków wydarzeń, od lat informuje o tym co najistotniejsze w kraju i na świecie, angażuje się w sprawy bliskie zwykłym ludziom, bawi najbardziej popularnymi polskimi serialami, nie zapominając w ofercie o najnowszych filmach, w najlepszej obsadzie aktorskiej. Emituje wartościowe spektakle Teatru TV oraz spektakle na żywo. W ofercie anteny nie brakuje również cenionych na całym świecie polskich i zagranicznych dokumentów emitowanych m.in. w ramach pasm: Oglądaj z Andrzejem Fidykiem, czy BBC w Jedynce.


ORGANIZATOR


„DZIENNIK GAZETA PRAWNA”


Dziennik Gazeta Prawna

„Dziennik Gazeta Prawna" to największy polski dziennik prawno-gospodarczy, informujący o najważniejszych wydarzeniach w gospodarce krajowej i zagranicznej, najnowszych zmianach w prawie, podatkach i finansach. Powstał w 2009 roku w wyniku połączenia dwóch gazet: „Dziennika Polska Europa Świat" (Rignier Axel Springer Polska) i „Gazety Prawnej" (INFOR Biznes). Wydawcą DGP jest INFOR Biznes. „Dziennik Gazeta Prawna" składa się z dwóch grzbietów - białego o tematyce gospodarczej krajowej i zagranicznej oraz żółtego – Gazety Prawnej. Od września 2013 r. „Gazeta Prawna” rozszerzyła ofertę redakcyjną i na łamach pojawiły się: Podatkowe Poniedziałki, Przedsiębiorcze Wtorki, Samorządowe Środy, Kadrowe Czwartki i Prawnicze Piątki. Obok rozszerzonego tematu przewodniego, czytelnik codziennie otrzymuje informacje z innych interesujących go w „Gazecie Prawnej” dziedzin. Nowa formuła Gazety Prawnej nawiązuje do tematyki pięciu tygodników, które wydawane są w wersji dla prenumeratorów: „Księgowość i Podatki”, „Firma i Prawo”, „Samorząd i Administracja”, „Prawnik”, „Kadry i Płace”. W piątki ukazuje się magazynowe wydanie DGP, w którym treści newsowe ustępują miejsca tematyce bliskiej tygodnikom opinii: społecznej, biznesowej, kulturalnej oraz poświęconej nowościom technologicznym.

MECENASI POLSKIEJ NAUKI

POLPHARMA S.A.