Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki

Edycja 2015/2016

Wynalazki - instytuty

  INSTYTUT WYNALAZEK BRANŻA Nominacja DGP
1 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Tekstylny materiał termo-aktywny, zapewniający regulację termoizolacyjności odzieży chroniącej przed zimnem» Przemysł włókienniczy, tekstylny Przeczytaj artykuł »
2 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Adaptacyjny sygnalizator dźwiękowy na przejściach dla pieszych » Elektronika, produkcja wyrobów elektronicznych Przeczytaj artykuł »
3 Główny Instytut Górnictwa - Katowice Urządzenie do osuszania osadów, zwłaszcza osadów ze ścieków komunalnych i przemysłowych » Przemysł wod.-kan., ochrona środowiska Przeczytaj artykuł »
4 Główny Instytut Górnictwa - Katowice Zestaw do wizualnej inspekcji szybu » Przemysł wydobywczy
5 Główny Instytut Górnictwa - Katowice Sonda do pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybu » Przemysł wydobywczy
6 Główny Instytut Górnictwa - Katowice Biorozpadalna kompozycja polimerowa, przeznaczona do zastosowań agrotechnicznych » Przemysł agrotechniczny
7 Instytut Agrofizyki PAN - Lublin Suszarka laboratoryjna do suszenia materiałów rolno-spożywczych » Przemysł rolno-spożywczy
8 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Kraków oraz AGH Szkliwo ceramiczne » Przemysł materiałowy, surowce wtórne, ochrona środowiska
9 Instytut Chemii Fizycznej PAN – Warszawa Sposób przygotowania bioczujnika wykorzystującego uporządkowane warstwy bakteriofagów jako element sensoryczny i taki bioczujnik » Biotechnologia, przemysł chemiczny, medyczny
10 Instytut Chemii Fizycznej PAN – Warszawa Sposób modyfikowania powierzchni nanokompozytami, materiał nanokompozytowy i jego zastosowanie » Przemysł farmaceutyczny i narzędzi medycznych, przemysł opakowań, tekstylny, chemiczny
11 Instytut Chemii Fizycznej PAN – Warszawa Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni w procesie elektrochemicznym, powierzchnia otrzymana tym sposobem i jej zastosowanie » Laboratoria analityczne, placówki medyczne Przeczytaj artykuł »
12 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – Warszawa Sposób wydzielania uranu z roztworów po kwaśnym ługowaniu rud uranowych » Przemysł chemiczny
13 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – Warszawa Prekursor radiofarmaceutyku, sposób jego wytwarzania, radiofarmaceutyk oraz jego zastosowanie » Medycyna Przeczytaj artykuł »
14 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – Warszawa Sposób otrzymywania tlenkowych prekursorów paliw mieszanych typu MOX w postaci proszków o ziarnach sferycznych » Energetyka jądrowa Przeczytaj artykuł »
15 Instytut Chemii Przemysłowej - Warszawa Ekoprodukt-preparat grzybobójczy i bakteriobójczy » Biotechnologia, przemysł chemiczny
16 Instytut Mechaniki Górotworu PAN – Kraków Urządzenie do pomiarów sorpcyjnych w warunkach izobarycznych i izotermicznych metodą manometryczną » Przemysł górniczy, wydobywczy
17 Instytut Mechaniki Precyzyjnej – Warszawa Sposób próżniowego napylania powłok metodą magnetronową » Przemysł maszynowy, lotniczy, energetyczny, zbrojeniowy
18 Instytut Mechaniki Precyzyjnej – Warszawa Sposób wytwarzania struktur węglowych zawierających grafen na proszkach miedzi z wykorzystaniem obróbki cieplno-chemicznej » Przemysł elektryczny, elektroniczny, aparatura w przemyśle spożywczym Przeczytaj artykuł »
19 Instytut Nauk Geologicznych PAN – Warszawa Sposób odsalania wysoko zmineralizowanych roztworów wodnych do oznaczania stosunków izotopowych 18O/16O i 2H/1H w wodach podziemnych » Badania naukowe i przemysłowe dla górnictwa, geotermii, przemysłu naftowego, hydrogeologii, ekologii i ochrony środowiska Przeczytaj artykuł »
20 Instytut Niskich Temperatur i Badań PAN – Wrocław WYRÓŻNIENIE
Źródło szerokopasmowego światła białego »
Inżynieria materiałowa, przemysł oświetleniowy
21 Instytut Nowych Syntez Chemicznych – Puławy i Uniwersytet Jagielloński – Kraków Monolityczny układ katalityczny do nisko- i średniotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu i sposób jego wytwarzania » Przemysł chemiczny Przeczytaj artykuł »
22 Instytut Obróbki Plastycznej – Poznań Sposób testowania protezy stawu biodrowego oraz tester realizujący ten sposób » Inżynieria mechaniczna, medycyna, biotechnologia Przeczytaj artykuł »
23 Instytut Odlewnictwa – Kraków Sposób wytwarzania paliwa ekologicznego dla przemysłu metalurgicznego » Przemysł metalurgiczny Przeczytaj artykuł »
24 Instytut Odlewnictwa – Kraków Urządzenie do usuwania masy formierskiej z odlewu i kontrolowanego chłodzenia form piaskowych » Przemysł odlewniczy Przeczytaj artykuł »
25 Instytut Odlewnictwa – Kraków Wysokotemperaturowe stanowisko do badań oddziaływania ciekłych metali i stopów z podłożami ogniotrwałymi w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych » Inżynieria materiałowa
26 Instytut Odlewnictwa – Kraków Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów » Przemysł odlewniczy Przeczytaj artykuł »
27 Instytut Odlewnictwa – Kraków Sposób i urządzenie do wykonywania wlewków metalowych o strukturze tiksotropowej, zwłaszcza z żeliwa i ze stopów wysokotopliwych » Przemysł odlewniczy Przeczytaj artykuł »
28 Instytut Spawalnictwa – Gliwice Sposób kontroli jakości procesu zgrzewania doczołowego iskrowego » Przemysł spawalniczy
29 Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa Urządzenie do określania właściwości powłok » Inżynieria materiałowa
30 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM – Zabrze I MIEJSCE
Sposób rejestracji elektrokardiogramu płodu metodą pośrednią i bezpośrednią oraz urządzenie do rejestracji elektrokardiogramu płodu metodą pośrednią i bezpośrednią »
Inżynieria biomedyczna Przeczytaj artykuł »
31 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych – Warszawa Sposób przenoszenia warstwy grafenowej » Inżynieria materiałowa i nanotechnologia
32 Instytut Transportu Samochodowego Sposób doświetlania drogi przez pojazd samochodowy w nocy » Przemysł motoryzacyjny i transportowy
33 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Kraków Spoiwo ceramiczne do narzędzi ściernych » Inżynieria materiałowa Przeczytaj artykuł »
34 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Kraków Tarcza do nanoszenia powłok węglowych domieszkowanych metalami aktywnymi biologicznie i sposób jej wytwarzania » Inżynieria materiałowa
35 Wojskowy Instytut Łączności - Zegrze Sposób zabezpieczenia transmisji informacji » Informatyka, bezpieczeństwo danych

Wynalazki - uczelnie

  UCZELNIA WYNALAZEK BRANŻA Nominacja DGP
1 Politechnika Białostocka Elektryczny wózek inwalidzki z możliwością składania » Inżynieria biomedyczna
2 Politechnika Gdańska Satelitowy agregat pompowy » Inżynieria mechaniczna
3 Politechnika Gdańska Nanokompozyty poliuretanowe zawierające zredukowany tlenek grafenu » Inżynieria materiałowa, przemysł obuwniczy
4 Politechnika Gdańska Sposób wzrokowego wykonywania utworów dźwiękowych na instrumentach muzycznych z wykorzystaniem zapisu nutowego oraz układ do realizacji tego sposobu » Elektronika, informatyka
5 Politechnika Krakowska Sposób pomiaru okresu napięcia i układ do pomiaru okresu napięcia » Metrologia, fizyka, astronomia, elektrotechnika, informatyka, energetyka, telekomunikacja, medycyna
6 Politechnika Krakowska Wysokowydajne dwuskładnikowe systemy fotoinicjujące » Przemysł powłok polimerowych w poligrafii, w przemyśle samochodowym, lotniczym, stomatologii, medycynie, elektronice
7 Politechnika Lubelska Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego. Stanowisko i sposób kontroli szczelności połączeń klejowych » Przemysł maszynowy, motoryzacyjny, budowlany
8 Politechnika Lubelska Przekładnia mechaniczno-magnetyczna » Inżynieria mechaniczna/przemysł lekki i ciężki
9 Politechnika Lubelska Stanowisko do badań odkształceń elementów poziomych obciążonych równomiernie » Inżynieria lądowa Przeczytaj artykuł »
10 Politechnika Lubelska Sposób i układ generowania i zarządzania energią elektryczną konwertowaną z energii słonecznej do zasilania pojazdów, zwłaszcza autobusów » Przemysł elektromaszynowy, przemysł środków transportu
11 Politechnika Lubelska Tarcza antypoślizgowa z kolcami » Inżynieria mechaniczna/motoryzacja Przeczytaj artykuł »
12 Politechnika Lubelska Sposób i urządzenie do badania tarcia ślizgowego » Mechanika i budowa maszyn/medycyna
13 Politechnika Lubelska Przyrząd do pogłębiania przelotowego otworów w elementach tworzywowych » Przemysł maszynowy, motoryzacyjny, budowlany, tworzyw polimerowych
14 Politechnika Opolska Elektrodynamiczne łożysko magnetyczne » Inżynieria mechaniczna
15 Politechnika Poznańska Tłumik wibracji maszyn wirnikowych » Przemysł samochodowy, maszynowy
16 Politechnika Poznańska Wibroizolacja zmechanizowanych narzędzi ręcznych » Inżynieria mechaniczna Przeczytaj artykuł »
17 Politechnika Rzeszowska Wózek zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych » Sprzęt rehabilitacyjny
18 Politechnika Rzeszowska Sposób otrzymywania uniepalnionej kompozycji małocząsteczkowej żywicy epoksydowej » Przemysł lotniczy, samochodowy
19 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Filament do druku w technologii FDM i FFF oraz sposób przygotowania filamentu do drukarek typu FDM i FFF » Inżynieria materiałowa
20 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Sposób odzysku fosforu z popiołów lub pyłów otrzymanych ze spalania osadów ściekowych » Przemysł chemiczny, ochrona środowiska Przeczytaj artykuł »
21 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wielobiegunowa prądnica do elektrowni wodnej » Inżynieria lądowa, ochrona środowiska
22 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Turbina wodna wielowirnikowa » Przemysł energetyczny, ochrona środowiska
23 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Programator dla układów scalonych wykonanych w technologii SMT » Informatyka
24 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Mechanizm podawania filamentu w drukarkach typu FDM i FFF » Inżynieria materiałowa
25 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Zastosowanie regranulatu polistyrenu wysokoudarowego jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej » Inżynieria materiałowa
26 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Autoklawizowany beton komórkowy oraz zastosowanie haloizytu jako dodatku do autoklawizowanego betonu komórkowego » Materiały budowlane
27 Politechnika Wrocławska Czujnik do pomiaru przemieszczeń, zwłaszcza elementów ogumienia względem obręczy koła jezdnego » Przemysł środków transportu, maszyn wydobywczych, budowlanych, przemysł motoryzacyjny Przeczytaj artykuł »
28 Politechnika Wrocławska Urządzenie mikrofluidalne do enkapsulacji substancji aktywnych i sposób jego wytwarzania. Mikrofluidalne urządzenie wielokomorowe do enkapsulacji substancji aktywnych » Biologia, biotechnologia, farmacja, medycyna Przeczytaj artykuł »
29 Politechnika Wrocławska Sprężysta rama nośna, zwłaszcza plecaka, Sztywna rama nośna, zwłaszcza nosidła butli gazowej » Turystyka, ochrona zdrowia - ergonomia
30 Politechnika Wrocławska WYRÓŻNIENIE
Mikromechaniczna jonowo-sorpcyjna pompa próżniowa (2 zgłoszenia) i mikromechaniczny próżniomierz jonizacyjny »
Elektronika, nanotechnologia, inżynieria materiałowa
31 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Sposób absorpcji toksycznych metali w popiołach po termicznym unieszkodliwieniu osadów ściekowych » Ochrona środowiska, produkcja nawozów Przeczytaj artykuł »
32 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do pochłaniania siarkowodoru i alkoholi tiolowych z osadów ściekowych » Przemysł chemiczny, ochrona środowiska Przeczytaj artykuł »
33 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Fotokatalityczny rozkład 3-chloroaniliny w fazie wodnej » Przemysł chemiczny Przeczytaj artykuł »
34 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego zwłaszcza do adsorpcji N-3-chlorofenylokarbaminianu 4-chloro-2-butynylu z fazy wodnej » Przemysł chemiczny
35 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania 4-chloroaniliny z fazy wodnej » Przemysł chemiczny
36 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Sposób wytwarzania tabletki flotacyjnej o przedłużonym oddziaływaniu substancji leczniczych z błoną śluzową żołądka » Medycyna, farmacja Przeczytaj artykuł »
37 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Sposób otrzymywania koncentratu nieorganicznego o wysokiej zawartości cynku » Przemysł chemiczny, ochrona środowiska, recykling surowców
38 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Sposób produkcji kwasu bursztynowego oraz pożywka bakteryjna do produkcji kwasu bursztynowego » Biotechnologia
39 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Nowy szczep bakterii z rodzaju Enterobacter » Biotechnologia
40 Uniwersytet Śląski w Katowicach Sposób osadzania bioaktywnej powłoki z anionowego polimeru naturalnego w postaci alginianu lub hialuronianu na elemencie wykonanym ze stopu tytanu » Inżynieria materiałowa, medycyna
41 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Sposób sterylizacji przypraw » Przemysł spożywczy Przeczytaj artykuł »
42 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Sposób kalibracji pierścieni pomiarowych do mierzenia ich odkształcalności w wyniku odkształceń skurczowych materiałów wylewanych i układ do kalibracji pierścieni pomiarowych do mierzenia ich odkształcalności w wyniku odkształceń materiałów skurczowych » Inżynieria materiałowa
43 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wodna pompa ciepła i sposób optymalizacji wodnej pompy ciepła » Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja Przeczytaj artykuł »
44 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego » Przemysł spożywczy Przeczytaj artykuł »
45 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Sposób redukcji zużycia energii przez chłodziarkę termoelektryczną i chłodziarka termoelektryczna » Sprzęt chłodniczy Przeczytaj artykuł »
46 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Obrabiarka przenośna sterowana numerycznie » Inżynieria mechaniczna Przeczytaj artykuł »
47 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Sposób wytwarzania mikrokapsułek » Biologia, biotechnologia, przemysł spożywczy, chemiczny

MECENASI POLSKIEJ NAUKI

POLPHARMA S.A.