Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki

Wynalazki - uczelnie

  UCZELNIA WYNALAZEK BRANŻA Nominacja DGP
1 Akademia Morska w Szczecinie Podwodny zespół prądotwórczy oraz sposób posadowienia w morskiej toni wodnej » Energetyka Przeczytaj artykuł »
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Enkoder » Automatyka
3 Politechnika Gdańska Parownik wspomagany siłami kapilarnymi » Chłodnictwo, ciepłownictwo, klimatyzacja, przemysł kosmiczny, medycyna, branża IT
4 Politechnika Krakowska Orteza reciprokalna ze wspomaganiem mechatronicznym » Rehabilitacja
5 Politechnika Krakowska Tworzywo geopolimerowe oraz sposób wytwarzania tworzywa geopolimerowego » Materiały budowlane
6 Politechnika Krakowska Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów » Spalarnie
7 Politechnika Krakowska Sposób wytwarzania spiekanych elementów o osnowie aluminiowej cechujących się resztkową porowatością » Przemysł metalowy, samochodowy
8 Politechnika Krakowska Miniaturowy przeponowy wymiennik ciepła » Instalacje grzewcze, chłodnicze, klimatyzacyjne, w przemyśle kosmicznym, samochodowym, farmaceutycznym, lotnictwie
9 Politechnika Lubelska Stanowisko i sposób kontroli szczelności połączeń klejowych » Montaż metodą spajania (spawanie, lutowanie, nitowanie, zgrzewanie)
10 Politechnika Łódzka Sposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz urządzenie do wytwarzania tych rurek » Medycyna Przeczytaj artykuł »
11 Politechnika Łódzka Sposób przekazywania ukrytych treści z potwierdzeniem odbioru » Branża IT
12 Politechnika Opolska Symulator stacji i sieci elektroenergetycznej » Systemy sieci elektroenergetycznej, automatyka systemów Przeczytaj artykuł »
13 Politechnika Śląska Aspirator do wyznaczania bardzo niskich stężeń aerozoli bakteryjnych i grzybowych » Szpitale (monitoring czystości powietrza w pomieszczeniach sterylnych) Przeczytaj artykuł »
14 Politechnika Śląska Czujnik do pomiaru ciśnienia oddziałującego na klatkę piersiową pasażera pojazdów specjalnych podczas wybuchu ładunku pod pojazdem » Wojsko (pojazdy specjalne), przemysł górniczy Przeczytaj artykuł »
15 Politechnika Śląska Gilotyna i sposób cięcia pakietów blach » Przemysł metalowy, poligraficzny
16 Politechnika Śląska Sposób doprowadzenia i odbioru płynu, zwłaszcza gazu z reaktora o potrójnym sprzężeniu cieplnym z rewersją zewnętrzną (P398036), wewnętrzną (P398086) » Zakłady przemysłowe wykorzystujące reaktory
17 Politechnika Śląska Sposób i urządzenie do pomiaru odległości » Urządzenia do pomiaru odległości, geodezja, budownictwo, systemy monitorujące, automatyzacja procesów przemysłowych
17 Politechnika Śląska Sposób i urządzenie do zdalnego pomiaru odległości » Urządzenia do pomiaru odległości, geodezja, budownictwo, systemy monitorujące, automatyzacja procesów przemysłowych
19 Politechnika Śląska Sposób odzyskiwania platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych » Recykling katalizatorów samochodowych Przeczytaj artykuł »
20 Politechnika Śląska Sposób pomiaru radioaktywności 14C z eliminacją składowej zliczeń pochodzącej z produktów sukcesywnego rozpadu 222Rn za pomocą spektrometrii ciekłoscyntylacyjnej » Biopaliwa, biomateriały, archeologia Przeczytaj artykuł »
21 Politechnika Śląska Sposób redukcji tła fotopowielacza » Urządzenia pomiarowe, spektometry, liczniki luminescencji
22 Politechnika Śląska Sposób syntezy polieteroli opartych o epichlorohydrynę » Przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy
23 Politechnika Śląska Sposób wykonywania form odlewniczych bębnów łańcuchowych przenośników zgrzebłowych, zwłaszcza górniczych » Produkcja odlewów
24 Politechnika Śląska Sposób zgrzewania oporowego zgniotowego taśm pił taśmowych » Zakłady produkujące taśmy ze stali węglowych, narzędziowych, wysokostopowych
25 Politechnika Śląska Zintegrowany miernik zużycia bębnów łańcuchowych przenośników zgrzebłowych » Producenci przyrządów pomiarowych, kopalnie
26 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury » Produkcja asfaltu, budowa dróg Przeczytaj artykuł »
27 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Farba na bazie nitrocelulozy, zwłaszcza do ochrony sezonowej oraz sposób usuwania powłoki lakierniczej » Farby wykorzystywane w wojsku w celach maskowania
28 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Przezroczysta przegroda budowlana oraz obiekt budowlany zawierający przezroczystą przegrodę budowlaną » Budownictwo (budynki szpitalne, hodowlane, magazyny), elementy konstrukcyjne, izolujące, podnoszące estetykę Przeczytaj artykuł »
29 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Sposób lokalizacji uszkodzeń kabli, zwłaszcza elektroenergetycznych » Elektroenergetyczne kable, linie telekomunikacyjne Przeczytaj artykuł »
30 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Urządzenie do pozyskiwania i magazynowania energii cieplnej » Ekologiczne systemy ogrzewania
31 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych » Przemysł pneumatyczny Przeczytaj artykuł »
32 Politechnika Wrocławska Sprzęgło przeciążeniowe rozłączne mechatronicznego systemu bezpieczeństwa maszyny » Koparki w przemyśle wydobywczym
33 Politechnika Wrocławska Tarcza sprzęgłowa » Przemysł maszynowy
34 Politechnika Wrocławska Ultraczuły test diagnostyczny do detekcji antygenu PSA » Medycyna - onkologia Przeczytaj artykuł »
35 Politechnika Wrocławska Sposób wytwarzania urządzenia mikronaczyniowego » Technologie medyczne, farmaceutyczne, biotechnologie, kliniki onkologiczne
36 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Sposób otrzymywania organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych na bazie żelatyny i organofunkcyjnych (poli)siloksanów » Materiały opakowaniowe, materiały biomedyczne
37 Uniwersytet Jagielloński I MIEJSCE
Sposób detekcji bakterii i grzybów we krwi za pomocą metody NESTED »
Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny, jednostki medyczne Przeczytaj artykuł »
38 Uniwersytet Jagielloński Test diagnostyczny zakażeń streptococcus agalactiae u kobiet w ciąży » Medycyna, farmacja – testy diagnostyczne
39 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego koncentrat białek serwatkowych » Przemysł kosmetyczny Przeczytaj artykuł »
40 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Nagroda internautów
Sposób kriokonserwacji gamet i zarodków »
Biotechnologia
41 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Urządzenie do pozyskiwania materiału badawczego w celu wyznaczenia miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego » Geologia, hydrogeologia, gleboznawstwo Przeczytaj artykuł »
42 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wyciskarka sadzonek z kaset » Sadownictwo, szkółki leśne
43 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Sposób wyznaczania miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego w środowisku suchym i wodnym » Gleboznawstwo, hydrologia, geologia
44 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sposób otrzymywania liposomów z owoców rokitnika » Przemysł spożywczy, farmaceutyczny
45 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Przesiewacz obiegowy do rozdzielania mieszanin nasiennych » Przetwórstwo nasion, produktów zbożowych
46 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Urządzenie do oczyszczania ścieków » Oczyszczalnie ścieków - przemysłowe, przydomowe Przeczytaj artykuł »
47 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Urządzenie do wyznaczania momentu siły reakcji stopy w osi stawu skokowego i sposób wyznaczania momentu siły reakcji stopy w osi stawu skokowego » Medycyna, rehabilitacja
48 Uniwersytet Zielonogórski Mosiądz odlewniczy » Branża odlewnicza
49 Uniwersytet Zielonogórski Sposób modyfikacji nadeutektycznych stopów aluminiowo-krzemowych » Huty, odlewnie (zwłaszcza dla branży motoryzacyjnej)
50 Uniwersytet Zielonogórski Sposób wytwarzania ultramałych superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza » Medycyna
51 Uniwersytet Zielonogórski Układ hybrydowego wielofazowego kompensatora przepięć i zapadów napięcia przemiennego » Elektroenergetyka Przeczytaj artykuł »
52 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Kompozycja do usuwania i zapobiegania występowania przebarwień z nikotyny na paznokciach » Branża kosmetyczna, farmaceutyczna
53 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WYRÓŻNIENIE
Sposób otrzymywania biodegradowalnej folii i biodegradowalna folia »
Rolnictwo, medycyna, przemysł opakowaniowy Przeczytaj artykuł »
54 Uniwersytet Gdański Sposób wizualnego wykrywania i diagnostyki mikroorganizmów » Medycyna - testy diagnostyczne Przeczytaj artykuł »

Wynalazki - instytuty

  INSTYTUT WYNALAZEK BRANŻA Nominacja DGP
1 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Kompozycja antypirenów zmniejszająca palność tworzyw sztucznych » Produkcja tworzyw sztucznych Przeczytaj artykuł »
2 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Technologia produkcji włóknin stosowanych w środkach ochrony dróg oddechowych (filtry, półmaski) » Produkcja tworzyw sztucznych Przeczytaj artykuł »
3 Główny Instytut Górnictwa - Katowice Sonda do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów w podziemnych wyrobiskach górniczych » Przemysł górniczy, wydobywczy Przeczytaj artykuł »
4 Główny Instytut Górnictwa - Katowice Sposób konwersji energii i oczyszczania gazu niskokalorycznego, zwłaszcza z podziemnego zgazowania węgla » Przemysł węglowy Przeczytaj artykuł »
5 Główny Instytut Górnictwa - Katowice Sposób przetwarzania odpadów elastycznych pianek poliuretanowych z polimerami termoplastycznymi metodą wytłaczania » Produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych, utylizacja odpadów
6 Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Warszawa Przesłona przeciwfiltracyjna i sposób budowy przesłony przeciwfiltracyjnej » Ochrona środowiska Przeczytaj artykuł »
7 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Kraków Lekkie kruszywa szklano-krystaliczne dla przemysłu materiałów budowlanych » Materiały budowlane
8 Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Warszawa Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów - ISKIP » Systemy informatyczne
9 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Kraków Włóknisty kompozyt gipsowo-organiczny o właściwościach izolacyjnych » Materiały budowlane Przeczytaj artykuł »
10 Instytut Elektrotechniki – Warszawa Nadprzewodnikowy ogranicznik prądów zwarciowych » Elektroenergetyka Przeczytaj artykuł »
11 Instytut Elektrotechniki – Warszawa Sposób pomiaru właściwości termicznych powierzchni w skaningowej mikroskopii termicznej i układ do pomiaru właściwości termicznych powierzchni w skaningowej mikroskopii termicznej » Aparatura pomiarowa, mikroskopy
12 Instytut Farmaceutyczny – Warszawa Sposób wytwarzania analogów prostaglandyny F2? o strukturze 13,14-en 15-olu » Przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny Przeczytaj artykuł »
13 Instytut Farmaceutyczny – Warszawa Sposób otrzymywania N-[2-(dietylamino)etylo]-5-formylo-2,4-dimetylo-1H-pirolo-3-karboksyamidu o wysokiej czystości i jego zastosowanie do wytwarzania Sunitynibu » Przemysł farmaceutyczny Pzzeczytaj artykuł »
14 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - Toruń Farba dyspersyjna » Produkcja farb i lakierów
15 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - Toruń Kompozycja powłokowa na sztywne pianki poliuretanowe » Budownictwo, przemysł motoryzacyjny, przemysł meblowy
16 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - Toruń Układ grzewczo-chłodzący segmentu cylindra zespołu uplastyczniającego » Przetwórstwo tworzyw polimerowych Przeczytaj artykuł »
17 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - Toruń Urządzenie do ciągłego elektrostatycznego fluidalnego rozdzielania tworzyw sztucznych » Recykling tworzyw sztucznych Przeczytaj artykuł »
18 Instytut Lotnictwa - Warszawa Sposób otrzymywania nadtlenku wodoru, zwłaszcza klasy HTP do zastosowań napędowych i układ do destylacji próżniowej » Branże stosujące nadtlenek wodoru: napędy rakietowe, satelitarne, ogniwa paliwowe, siłowniki pneumatyczne, lasery Przeczytaj artykuł »
19 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych i gospodarczego wykorzystania uzyskiwanych produktów odpadowych » Produkcja stali, przemysł obronny (konstrukcje rakiet) Przeczytaj artykuł »
20 Instytut Metalurgii Żelaza - Gliwice Sposób krótkotrwałej obróbki cieplnej stali umacnianej wydzieleniowo » Przemysł węglowy, wydobywczy
21 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice Sposób sterowania odbiorem produktów wzbogacania węgla w wodnej osadzarce pulsacyjnej » Przemysł węglowy Przeczytaj artykuł »
22 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice Układ sterowania kompensacją aktywną mocy biernej » Energetyka, zasilanie Przeczytaj artykuł »
23 Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex - Łódź Hybrydowy hełm kulo- i odłamkoodporny » Produkcja środków ochrony osobistej Przeczytaj artykuł »
24 Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex - Łódź Podkładka antyugięciowa » Produkcja środków ochrony osobistej (ubrań, ochraniaczy) Przeczytaj artykuł »
25 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych PIMR - Poznań Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych » Produkcja maszyn rolniczych i melioracyjnych Przeczytaj artykuł »
26 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych PIMR - Poznań Technologia i nowej generacji wielomodułowa maszyna do ochrony obszarów wodno-błotnych » Produkcja maszyn rolniczych i melioracyjnych Przeczytaj artykuł »

MECENASI POLSKIEJ NAUKI

POLPHARMA S.A.