Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki
  UCZELNIA WYNALAZEK BRANŻA Nominacja DGP
1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Sposób wytwarzania kompozytowego preparatu implantacyjnego do wypełniania ubytków kostnych >> Medycyna (stomatologia, chirurgia ortopedyczna, traumatologia) Artykuł z DGP >>
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Sposób otrzymywania opartych na aTCP kompozytowych materiałów implantacyjnych o wysokiej poręczności chirurgicznej zawierających chitozan >> Medycyna regeneracyjna, implantologia, inżynieria tkankowa Artykuł z DGP >>
3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Sposób otrzymywania kompozytowego kościozastępczego materiału implantacyjnego zawierającego gips, chitozan i hydroksyapatyt Inżynieria biomateriałowa, implantologia Artykuł z DGP >>
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Sposób wytwarzania form i rdzeni w technologii wytapianych modeli Odlewnie produkujące precyzyjne odlewy  
5 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Stanowisko do badania intensywności emisji i szkodliwości gazów wydzielających się z materiałów technologicznych, stosowanych w procesach odlewniczych i hutniczych Branża odlewnicza i hutnicza  
6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Piezoelektryczny mikronapęd liniowo-obrotowy Mechatronika, robotyka, wojsko, policja, medycyna, lotnictwo, technologie kosmiczne Artykuł z DGP >>
7 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Sposób i system kontroli dostępu Bezpieczeństwo mienia (magazyny, prywatne domy), sygnalizacja alarmowa  
8 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Piezoelektryczny przetwornik ultradźwiękowy i sposób jego sterowania Konstrukcje mechaniczne (wykrywanie uszkodzeń)  
9 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Sposób i układ do zabezpieczania dostępu do wrażliwych treści obrazów cyfrowych Informatyka - system monitoringu  
10 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie System oraz sposób dystrybucji danych i synchronizacji przetwarzania danych Informatyka (sieci komputerowe), diagnostyka medyczna, interaktywne konsultacje i szkolenia medyczne  
11 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Sposób wykrywania uszkodzeń przekładni planetarnych turbin wiatrowych System monitorowania i diagnostyki turbin wiatrowych Artykuł z DGP >>
12 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Sposób i system analizy danych, zwłaszcza pochodzących ze zdalnych urządzeń pomiarowych Sieci komputerowe, systemy telemedyczne  
13 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Sposób rutingu w sieciach ze skrytą klasyfikacją przepływów Sieci teleinformatyczne  
14 Politechnika Lubelska Sposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym Branża motoryzacyjna, statki, silniki stacjonarne  
15 Politechnika Lubelska Sposób ograniczania zadymienia spalin w silniku o zapłonie samoczynnym Przemysł motoryzacyjny (pojazdy z silnikiem Diesla)  
16 Politechnika Lubelska Sposób dwupaliwowego zasilania bezpośrednim wtryskiem sprężonego gazu ziemnego do silników o zapłonie samoczynnym Przemysł motoryzacyjny (pojazdy z silnikiem Diesla)  
17 Politechnika Lubelska Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z jednym żebrem oraz sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z jednym żebrem Przemysł lotniczy Artykuł z DGP >>
18 Politechnika Lubelska Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z dwoma żebrami oraz sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z dwoma żebrami Przemysł lotniczy Artykuł z DGP >>
19 Politechnika Lubelska Szczotka walcowa do zadziorów i szczotka czołowa do zadziorów Przemysł – obróbka skrawaniem Artykuł z DGP >>
20 Politechnika Lubelska Wirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych, zwłaszcza do turbiny wiatrowej Energetyka wiatrowa  
21 Politechnika Lubelska Generator mieszaniny wodorotlenowej Przemysł motoryzacyjny, silniki spalinowe Artykuł z DGP >>
22 Politechnika Lubelska Matryca dwuczęściowa do wyciskania wyrobów z rowkami śrubowymi, sposób wyciskania wierteł krętych w matrycy dwuczęściowej Przemysł materiałowy (wiertła)  
23 Politechnika Wrocławska Sprzęgło przeciążeniowe rozłączne mechatronicznego systemu bezpieczeństwa maszyny Górnictwo Artykuł z DGP >>
24 Politechnika Wrocławska Mechatroniczny pojazd gąsienicowy o adaptacyjnej mobilności do lokomocji po cięgnach oraz napęd cięgien transportowych, w szczególności linowych Budownictwo, górnictwo, energetyka, przemysł stoczniowy i skalny, kolejki linowe, transport linowy  
25 Politechnika Wrocławska Test diagnostyczny do wykrywania markera CA 15.3 specyficznego dla rozwoju nowotworu piersi Medycyna, farmacja Artykuł z DGP >>
26 Politechnika Wrocławska + Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu I MIEJSCE
Testy diagnostyczne do identyfikacji lekooporności szczepów bakteryjnych oraz sposoby ich wytwarzania
Medycyna, farmaceutyka  
27 Politechnika Warszawska Urządzenie do wykrywania i rejestracji wybuchów Aparatura akustyczno-optyczna do zastosowań przemysłowych (górnictwo, cukrownictwo), badawczych (sejsmologia) i militarnych (wojsko, służby bezpieczeństwa) Artykuł z DGP >>
28 Politechnika Warszawska Piezoelektryczno-optyczne urządzenie do tworzenia obrazów impedancji i tłumienia akustycznego Aparatura medyczna (zastępuje urządzenia rentgenowskie), przyrządy akustyczno-optyczne w przemyśle i badaniach  
29 Politechnika Warszawska Sposób pomiaru odchyleń kątowych wiązki laserowej i interferometr do pomiaru odchyleń kątowych wiązki laserowej Urządzenia pomiarowe, mikroskopy, technologie laserowe (drukarki laserowe, obrabiarki laserowe) Artykuł z DGP >>
30 Politechnika Śląska Sposób separacji i separator zwłaszcza odpadów Automatyczne sortownie odpadów, stacjonarne automaty do selektywnej zbiórki odpadów, sortownie w zsypach w budynkach, linie produkcyjne wyrobów z pianek i tworzyw sztucznych Artykuł z DGP >>
31 Politechnika Śląska Sposób wytwarzania żywic epoksydowych na bazie sacharydów i ich pochodnych acetalowych Farmacja – syntezy leków, materiałów hydrożelowych  
32 Politechnika Śląska Sposób oznaczania lewamizolu w tkance roślinnej Produkcja żywności dla ludzi i zwierząt  
33 Politechnika Świętokrzyska Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody Urządzenia pneumatyczne, rehabilitacyjne  
34 Politechnika Świętokrzyska Silnik cieplny Stirlinga Instalacje i urządzenia techniczne (w kotłowniach i chłodniach), geotermia, wzmacniacze mocy, zasilacze i komputery  
35 Politechnika Świętokrzyska Urządzenie do przetwarzania energii słupa wody Pozyskiwanie energii w oczyszczalniach ścieków, zbiornikach retencyjnych, przedsiębiorstwach posiadających zrzut wody  
36 Politechnika Częstochowska Sposób otrzymywania sorbentów CO2 z popiołów lotnych Ochrona środowiska  
37 Politechnika Częstochowska Zespół do oczyszczania gazów wylotowych w silnikach spalinowych Motoryzacja – ochrona środowiska  
38 Politechnika Poznańska Piasta przekładniowa wielobiegowa do ręcznych wózków inwalidzkich Ręczne wózki inwalidzkie Artykuł z DGP >>
39 Politechnika Poznańska Dźwigniowy system napędowy wózka inwalidzkiego Wózki inwalidzkie Artykuł z DGP >>
40 Politechnika Krakowska Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego nanocząstki srebra metalicznego Bioaktywne materiały stosowane w medycynie i stomatologii Artykuł z DGP >>
41 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Sposób określania stężenia jonów metali oraz metalowskaźnik do określania stężenia jonów metali Laboratoria badające czystość wód, rozpuszczalników, kontroli jakości produktów  
42 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Sposób wytwarzania prekursorów samoprzylepnych taśm strukturalnych Wiele branż wykorzystujących złącza klejące (producenci autobusów, pojazdów szynowych, jachtów, ciągników, wymienników ciepła i sprzętu AGD) Artykuł z DGP >>
43 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WYRÓŻNIENIE
Telecheliczny makromer, sposób wytwarzania telechelicznego makromeru i kompozycja wytworzona na bazie telechelicznego makromeru oraz zastosowanie kompozycji wytworzonej na bazie telechelicznego makromeru i fotoinicjatora do wytwarzania implantu przepuklin
Medycyna – leczenie przepuklin Artykuł z DGP >>
44 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Urządzenie do wymiany powietrza z odzyskiem ciepła, zwłaszcza w komorach lakierniczych Lakiernie – branża samochodowa, przemysł drzewny i meblarski  
45 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Preparat kosmetyczny do pielęgnacji skóry Produkty kosmetyczne  
46 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Przenośny ręczny penetrometr stożkowy z zapisem elektronicznym Infrastruktura drogowa, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo Artykuł z DGP >>
47 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Pojemnik do pobierania próbek gleby o nienaruszonej strukturze, sposób pobierania, przygotowywania oraz badania próbek glebowych o nienaruszalnej strukturze oraz urządzenie do oznaczania współczynnika filtracji gleby Przedsiębiorstwa geologiczne, hydrogeologiczne, prowadzące działalność wiertniczą i geotechniczną, służby ochrony środowiska  
48 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Nowy szczep bakterii Raoultella ornithinolytica wyizolowany z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta oraz sposób wyizolowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta. 3 wynalazki: 1 - otrzymał patent w 2012. 2 - zgłoszony do UP w 2011, otrzymał Farmacja Artykuł z DGP >>
49 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Opracowanie przemysłowej technologii produkcji mutanazy – innowacyjnego enzymu skutecznego w zapobieganiu próchnicy zębów Farmacja i biotechnologia: środki do higieny jamy ustnej, przeciwpróchnicze składniki gum do żucia, cukierków do ssania  
50 Uniwersytet Śląski w Katowicach Sposób równoczesnego lub pojedynczego oznaczania zawartości znacznika Solvent Yellov 124 i barwnika Solvent Red 19 lub Solvent Red 164 lub Solvent Blue 35 w oleju napędowym Kontrola jakości paliwa – dla instytucji rządowych i dla obywateli (dodatek do telefonu i aplikacja na smartfony)  
51 Uniwersytet Śląski w Katowicach Układ oraz sposób do monitorowania częstotliwości oddechu Medycyna, inżynieria biomedyczna, nauki o sporcie  
52 Uniwersytet Śląski w Katowicach Sposób uszczelniania powłok tlenowych na aluminium i jego stopach Przemysł maszynowy  
53 Uniwersytet Śląski w Katowicach Sposób oznaczania zawartości metylowych estrów kwasów tłuszczowych (FAME) w paliwach Rafinerie, odbiorcy paliw  
54 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nowe monomery styrenowe zawierające układ spirohydantoin 2-indanonu i 2-tetralonu i sposób ich wytwarzania Przemysł tworzyw sztucznych  
55 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Sposób wytwarzania nanometrycznych warstw ditlenku tytanu o działaniu bakteriobójczym metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej z wykorzystaniem heksa-m3-okso-di- m3-akwa-keksa- m-2,2-dimetylopriopioniano-heksa- m-izobutanolano-cykoheksatytatnu (IV) Stomatologia - implanty Artykuł z DGP >>
56 Uniwersytet Zielonogórski Sposób przekształcenia energii dwóch źródeł napięcia stałego na energię prądu przemiennego Energetyka – źródła odnawialne, układ napędowy pojazdów elektrycznych  
57 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu WYRÓŻNIENIE
Nagroda internautów
Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu
Produkcja artykułów spożywczych wrażliwych na obecność tlenu, producenci opakowań farmaceutyków i kosmetyków, przemysł elektroniczny Artykuł z DGP >>
58 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sposób modyfikacji tworzyw drzewnych Produkcja tworzyw drzewnych  

MECENASI POLSKIEJ NAUKI

POLPHARMA S.A.