Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki

TRWA V EDYCJA KONKURSU EUREKA! DGP


„Dziennik Gazeta Prawna” już po raz piąty organizuje konkurs połączony z cyklem redakcyjnym pod nazwą „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN z wynalazkami zgłoszonymi do Urzędu Patentowego RP w latach 2015 oraz 2016.

W tabeli prezentujemy wszystkie nadesłane wynalazki. 20 spośród nich zostanie opisanych w cyklu redakcyjnym w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, w jej piątkowych wydaniach. Pierwsza publikacja w cyklu „Eureka! DGP” ukaże się 26 stycznia 2018 r., a ostatnia 15 czerwca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018 roku.

Edycja 2017/2018

  UCZELNIA/INSTYTUT WYNALAZEK BRANŻA Nominacja DGP
1 AGH KRAKÓW Multimodalny fantom serca » Nauki fizyczne
Nauki medyczne
2 AGH KRAKÓW Sposób przetwarzania ciepła z sieci ciepłowniczej oraz układ trójfunkcyjnego węzła cieplno – chłodzącego przetwarzającego ciepło z sieci ciepłowniczej » Ekologia
Ochrona środowiska
Inżynieria środowiska
Budowa i eksploatacja maszyn
Technologia chemiczna
Przemysł energetyczny
Przemysł elektroniczny
Przemysł elektrotechniczny
3 AGH KRAKÓW Heliostat sferyczyny » Architektura i urbanistyka
Energetyka
4 AGH KRAKÓW System oczyszczania i regulacji strumienia powietrza» Inżyniera środowiska
Budownictwo
Wentylacja
Oczyszczanie powietrza
5 AGH KRAKÓW Urządzenie do adsorpcyjnego magazynowania gazu ziemnego» Motoryzacja
Energetyka
6 AGH KRAKÓW Zintegrowana matryca czujników gazu » Elektronika
Metrologia
Fizyka medyczna
Medycyna
Ekologia
7 Gdański Uniwersytet Medyczny Dojelitowe filmy elastyczne do sporządzania kapsułek» Farmacja
Technologia farmaceutyczna
Przemysł farmaceutyczny
8 Politechnika Częstochowska Urządzenie do spalania i zgazowania paliw stałych » Energetyka
Inżynieria Środowisk
Inżynieria Chemiczna
9 Politechnika Krakowska Biodegradowalne aerożele chitozanowe jako podłoża do hodowli komórek» Medycyna regeneracyjna
Inżynieria tkankowa
Biotechnologia
10 Politechnika Lubelska Ładowarka czołowa » Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomateriałowa
Medycyna
Przeczytaj artykuł >>
11 Politechnika Lubelska Proteza ucha środkowego o zmiennej długości » Medycyna
Otolaryngologia
12 Politechnika Lubelska Proteza ucha środkowego o zmiennej długości (2) » Medycyna
Otolaryngologia
13 Politechnika Łódzka Mieszanka na elastyczny kompozyt ceramizujący » Technologia chemiczna
Inżynieria materiałowa
Przetwórstwo i sporządzanie kompozytów o osnowie polimerowej - przemysł materiałów budowlanych
Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny
Przemysł maszynowy
14 Politechnika Łódzka Sposób rejestracji obrazu oraz urządzenie optyczne rejestrujące obraz (GekonCam - kamera pozwalająca zobaczyć więcej) » Informatyka,
Inne nauki inżynieryjne i technologie
Elektronika
Przeczytaj artykuł >>
15 Politechnika Opolska Układ do badania elektryzacji strumieniowej cieczy izolacyjnych » Inżynieria mechaniczna metrologia elektryczna inżynieria materiałowa i elektryczna
Elektrochemia
Przemysł
Przeczytaj artykuł >>
16 Politechnika Śląska Egzoszkielet z układem odzysku energii» Elektrotechnika
Elektronika
Inżynieria materiałowa
Inżynieria biomedyczna
17 Politechnika Śląska Układ przeniesienia napędu z mechanizmu odzysku energii elektrycznej podczas hamowania » Budownictwo
Motoryzacja
Elektryka
Elektronika
Transport
18 Politechnika Śląska Mikropompa pulsacyjna napędzana elektromagnetycznie » Medycyna - kardiochirurgia
Produkcja urządzeń medycznych
przemysł chemiczny, petrochemiczny
19 Politechnika Śląska Nanostrukturalny włóknisty materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą oraz sposób jego wytwarzania » Fizyka
Inżynieria materiałowa
Elektrotechnika
Elektronika
20 Politechnika Śląska Czujnik do monitorowania zagrożenia korozją zbrojenia w konstrukcjach betonowych » Budownictwo
21 Politechnika Śląska 21. Implanty formowane in situ do pozajelitowego dostarczania leków » Przemysł chemiczny
Przemysł farmaceutyczny
22 Politechnika Świętokrzyska Sposób i układ generacji sygnałów zwłaszcza w elektroterapii » Inne nauki inżynieryjne i technologie
Nauki medyczne
23 Politechnika Świętokrzyska Generator, zwłaszcza do mikroelektrowni wodnej » Elektrotechnika
Energia Elektryczna
Energia Odnawialna
24 Politechnika Świętokrzyska Uchwyt tokarski z kompensacją skutków siły odśrodkowej » Budowa i eksploatacja maszyn
Przemysł maszynowy
25 Politechnika Świętokrzyska Rdzeń do urządzeń elektrycznych zwłaszcza do zasilaczy, przetwornic częstotliwości, filtrów i układów pomiarowych » Inne nauki inżynieryjne i technologie
Inżynieria materiałowa
Przemysł lotniczy, elektroniczny, energetyczny (w tym energetyki odnawialnej), maszynowy
26 Politechnika Warszawska Układ sterowania niezależnie obracającymi się kołami napędnego wózka pojazdu szynowego, zwłaszcza tramwaju całkowicie niskopodłogowego » W grupie przemysłu elektromaszynowego, gałęzi przemysłu środków transportu obejmującej produkcję urządzeń do przemieszczania się osób i towarów
Nauki techniczne
Transport
27 Politechnika Warszawska System zasilania samochodów elektrycznych » Nauki techniczne
Elektrotechnika
Transport elektryczny
Transport drogowy
28 Politechnika Wrocławska Grupa kompozytowych materiałów włóknisto-cementowych z dodatkiem popiołu lotnego, proszku kaolinowego, pyłu keramzytowego lub pyłu perlitowego i ich zastosowanie » Inżynieria materiałowa
Budownictwo
29 Politechnika Wrocławska + Uniwersytet Medyczny Układ i sposób diagnostyki słuchu z wykorzystaniem pobudzenia dwutonem » Medycyna
Audiologia
Inżynieria medyczna
Przemysł elekroniczny, diagnostyczna i naukowa aparatura medyczna
30 Politechnika Wrocławska Uniwersalny autonomiczny pojazd elektryczny o adaptacyjnych właściwościach eksploatacyjnych » Przemysł elektromaszynowy w szczególności pojazdów/maszyn górniczych, wojskowych, transportowych, rolniczych, specjalnych
31 Śląski Uniwersytet Medyczny+ Instytut Fizyki Jądrowej PAN Sposób wytwarzania powłoki przeciwzużyciowej typu TiNx:Ag do cięcia nerwów i tkanek miekkich. Sposób wytwarzania powłoki przeciwzużyciowej typu TiNx:Ag,C na powierzchni ostrza narzędzia chirurgicznego » Nauki medyczne
32 UMCS Lublin Sposób wytwarzania preparatu do leczenia i pielęgnacji skóry oraz preparat do leczenia i pielęgnacji skóry » Nauki medyczne
Farmaceutyka
33 Uniwersytet Gdański Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HBV i/lub HCV » Nauki biologiczne i biotechnologia
Przemysł farmaceutyczny
34 Uniwersytet Gdański Zastosowanie medyczne 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-onu w terapii choroby Huntingtona oraz farmaceutycznie akceptowalna postać leku » Nauki biologiczne i biotechnologia
Przemysł farmaceutyczny
35 Uniwersytet Gdański Sondy typu Looped UVEx Probe, sposób wykrywania patogenów przenoszonych przez kleszcze, startery oraz ich zastosowanie w zoptymalizowanej reakcji PCR w celu wykrywania zamplifikowanego materiału genetycznego » Nauki biologiczne i biotechnologia
Przemysł farmaceutyczny
36 Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach Wykorzystanie nowych kompleksów Ru(IV) i Ru(VI) jako inhibitorów procesu tworzenia się biofilmu bakteryjnego » Nauki chemiczne, nauki biologiczne i biotechnologia Przeczytaj artykuł >>
37 Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach Sposób wytwarzania fotokatalizatora haloizytowego zwłaszcza do utleniania jonów siarczkowych w uzdrowiskowych ściekach pokąpielowych » Nauki chemiczne
Technologia chemiczna
Przeczytaj artykuł >>
38 Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach Sposób wytwarzania mieszaniny adsorbentu i katalizatora haloizytowego zwłaszcza do obniżania emisji toksycznych związków organicznych w procesie spalania brykietów wykonanych z palnej frakcji sortowanych odpadów komunalnych » Nauki chemiczne
Technologia chemiczna
Energetyka
Przeczytaj artykuł >>
39 Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach Sposób bezpośredniego woltamperometrycznego oznaczania fenoksyetanolu zwłaszcza w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych » Nauki chemiczne
Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
40 Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania jonów rtęci Hg+2 z fazy wodnej » Nauki chemiczne, technologia chemiczna
41 Uniwersytet Jagielloński Materiały katodowe LKMNO i sposób ich wytwarzania » Nauki chemiczne
Technologia chemiczna
Energetyka
Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Technologia chemiczna
Przemysł chemiczny, elektromaszynowy, środków transportu
Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny, paliwowo-energetyczny
42 Uniwersytet Łódzki Sposób oceny jakości nasienia (pomiar potencjału powierzchniowego plemników) » Nauki biologiczne i biotechnologia
Nauki medyczne
Nauki weterynaryjne
43 Uniwersytet Łódzki Zastosowanie różu bengalskiego i dendrymeru fosforowego 3 generacji posiadającego na powierzchni 48 grup amonowych do wytwarzania leku przeznaczonego do leczenia podstawnokomórkowego raka skóry w terapii fotodynamicznej » Nanotechnologia
Nauki biologiczne
Nanomedycyna
Farmacja
44 Uniwersytet Łódzki+ Instytut Włókiennictwa Wielofunkcyjne tkaniny oczyszczające powietrze » Zaawansowane materiały
Przemysł włókienniczy
Nanotechnologia
45 Uniwersytet Łódzki + Politechnika Wrocławska Zastosowanie roślinnego środka przeciwutleniającego w ochronie przed promieniowaniem jonizującym. Przedmiotem wynalazku jest roślinny środek radioochronny (radioprotektor) » Medycyna (onkologia)
Przemysł farmaceutyczny
Przemysł kosmetyczny
46 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 1-Podstawiona pochodna pirydokarbazolu o właściwościach przeciwnowotworowych i sposób jej wytwarzania, jej zastosowanie oraz kompozycja farmaceutyczna ją zawierająca » Nauki medyczne
Farmaceutyki
47 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Maszyna do rozdrabniania karp korzeniowych wierzby oraz krzewów i młodych drzew » Rolnictwo
Ogrodnictwo
Leśnictwo
48 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Maszyna do rehabilitacji kończyn dolnych zwłaszcza stawu skokowego » Przemysł farmaceutyczny
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, a dokładniej w zagadnienia związane z telemedycyną oraz biomechaniką
Nauki medyczne
Przeczytaj artykuł >>
49 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Przyrząd do repozycji guzowatości kości piszczelowej zwłaszcza u zwierząt » Medycyna weterynaryjna
Chirurgia weterynaryjna
Ortopedia
Przeczytaj artykuł >>
50 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Biofiltr z aktywnym wypełnieniem do oczyszczania gazów » Inżynieria Środowiska
Hodowla
Gospodarka Komunalna
Oczyszczanie gazów odlotowych
Dezodoryzacja
51 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Sposób otrzymywania biodegradowalnej folii na bazie karboksymetylocelulozy, biodegradowalna folia na bazie karboksymetylocelulozy oraz zastosowanie biodegradowalnej folii na bazie karboksymetylocelulozy » Technologia chemiczna
Inżynieria materiałowa
Przeczytaj artykuł >>
52 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Sposób wytwarzania dyspergowalnej w wodzie etykiety samoprzylepnej » Technologia Chemiczna
Gałęzie przemysłu wykorzystujące oznaczanie materiałów (kleje, etykiety samoprzylepne)
Przemysł papierniczy
53 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Biodegradowalna folia na bazie skrobi ziemniaczanej i sposób otrzymywania biodegradowalnej folii na bazie skrobi ziemniaczanej » Technologia Chemiczna
Przemysł opakowaniowy
Rolnictwo
Medycyna
54 Centralny Instytut Ochrony Pracy Polietylen, zwłaszcza wysokiej gęstości, o zmniejszonej palności i dymotwórczości » Inżynieria materiałowa
Przemysł tworzyw sztucznych
55 Centralny Instytut Ochrony Pracy Aktywny filtr optyczny o zmiennej charakterystyce transmisji w zakresie widzialnym » Optyka
Bezpieczeństwo pracy
Przemysł hutniczy
Środki ochrony indywidualnej
56 Centralny Instytut Ochrony Pracy Dwufunkcyjny system powietrzno-butlowy » Przemysł wydobywczy
Przemysł paliwowo-energetyczny
Przemysł chemiczny
Pożarnictwo
57 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Skaner do pomiarów georadarowych na obiektach budowlanych, zwłaszcza mostowych » Budownictwo
Geofizyka
Automatyka i robotyka
Przeczytaj artykuł >>
58 Instytut Mechaniki Precyzyjnej Sposób renowacji oraz naprawy miejsc uszkodzenia powłoki tlenkowej wytworzonej na magnezie lub jego stopach w procesie plazmowego utleniania anodowego » Inżynieria materiałowa
Inżynieria powierzchni
Przemysł lotniczy, motoryzacyjny, biomedyczny
59 Instytut Mechaniki Precyzyjnej Sposób wytwarzania struktur węglowych zawierających grafen na proszkach miedzi oraz sposób wytwarzania struktur węglowych na powierzchni przestrzennie ukształtowanych elementów metalowych » Inżynieria materiałowa,
Elektronika
Przemysł energetyczny
60 Instytut Odlewnictwa Kraków Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo do wykonywania modeli w technice 3D » Inżynieria mechaniczna
Inżynieria materiałowa
Medycyna
Nanotechnologia
Hutnictwo
Odlewnictwo
Przemysł ciężki
Ceramika
61 Instytut Odlewnictwa Kraków Urządzenie do pomiaru sił ścinających » Inżynieria mechaniczna
Inżynieria materiałowa
62 Instytut Odlewnictwa Kraków Moduł do lutowania obwodów drukowanych » Przemysł elektroniczny
Przemysł elektrotechniczny
63 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Układ do badań porównawczych paliw lotniczych » Przemysł lotniczy
Inżynieria materiałowa (biopaliwa dla lotnictwa)
Przeczytaj artykuł >>
64 Instytut Techniki Górniczej KOMAG Instalacja neutralizująca uciążliwości zapachowe, zwłaszcza występujące w atmosferze kopalnianej » Inżynieria mechaniczna
65 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM Sposób monitorowania zmian prędkości propagacji fali tętna z zastosowaniem przenośnych modułów sensorycznych działających w systemie rozproszonej bezprzewodowej sieci obszaru ciała » Nauki medyczne
Informatyka
Nauki inżynieryjne i technologie
66 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM Sposób i urządzenie do automatycznego wykrywania utajonego migotania przedsionków » Inżynieria biomedyczna
67 Instytut Włókiennictwa Sposób biofunkcjonalizacji materiałów włókienniczych » Inżynieria materiałowa
68 Instytut Włókiennictwa Sposób otrzymywania kompozytowego materiału włókienniczego o właściwościach bioaktywnych i barierowych dla pól elektromagnetycznych » Inżynieria materiałowa
Nanotechnologia
69 Instytut Zaawansowanych Technik Wytwarzania Implant dystrakcyjny » Nauki medyczne
Inne nauki inżynieryjne i technologie
70 Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Świerk/Otwock Sposób wykonania tarczy molibdenowej do napromieniania w akceleratorze » Inżynieria materiałowa
Przemysł jądrowy
Przemysł farmaceutyczny
Przeczytaj artykuł >>
71 Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Świerk/Otwock Sposób wytwarzania scyntylacyjnego pikselowanego przetwornika promieniowania rentgenowskiego na światło widzialne zwłaszcza zielone światło widzialne, o dużych rozmiarach geometrycznych oraz obrazujący detektor promieniowania rentgenowskiego » Medycyna
72 Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Świerk/Otwock Sposób wytwarzania nośnika danych pamięci masowej oraz sposób jego odczytu » Technologie informatyczne
Archiwizacja informacji
Przeczytaj artykuł >>
73 Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Świerk/Otwock Sposób i liniowy akcelerator elektronów wytwarzający dwuenergetyczne cykliczne impulsy promieniowania X o regulowanej wielkości energii i przełączanej sekwencji czasowej » Nauki inżynieryjne i techniczne
Elektrotechnika
Elektronika
Inżynieria informatyczna
Elektrotechnika i elektronika
74 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań Sposób zbioru pokosu biomasy i formowania w bele za pomocą pojazdu gąsienicowego przystosowanego do pracy na obszarach wodno-błotnych » Rolnictwo
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Transport
75 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań Pojazd terenowy przystosowany do pracy na obszarach wodno-błotnych do przewozu adapterów służących do przemieszczania bel biomasy » Rolnictwo
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Transport biomasy
76 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań Urządzenie do formowania zielonki w pryzmy naziemne lub w silosy przejazdowe » Inżynieria rolnicza
Przemysł maszyn rolniczych
77 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań System mocowania i zmiany położenia segmentów rolniczego przyczepianego wału uprawowego » Rolnictwo
Transport
78 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań Hybrydowy układ PV/T przeznaczony do suszenia biomasy roślinnej » Nauki przyrodnicze
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Nauki rolnicze
Inżynieria rolnicza
Przemysł drzewny, spożywczy

Laureaci poprzednich edycji:IV EDYCJA

I miejsce Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Sposób termicznej redukcji tlenków grafenu

II miejsce Gdański Uniwersytet Medyczny
Test diagnostyczny do identyfikacji potencjału chorobotwórczego szczepów z rodzaju Enterococcus

III miejsce, dwa równorzędne:
 • SGGW, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
  Zawiesina nanopłatków grafenu w wodzie, jej zastosowanie i sposób otrzymywania
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  Maszyna elektryczna o wzbudzeniu hybrydowym do pojazdów elektrycznych i elektrowni wiatrowych


Wyróżnienie Instytut Metali Nieżelaznych
Sposób odzysku wolframu i kobaltu z odpadów poprodukcyjnych węglików spiekanych

ZOBACZ LISTĘ WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH DO IV EDYCJI KONKURSU


III EDYCJA

I miejsce Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM z Zabrza
Sposób rejestracji elektrokardiogramu płodu metodą pośrednią i bezpośrednią oraz urządzenie do rejestracji elektrokardiogramu płodu metodą pośrednią i bezpośrednią

Wyróżnienia:
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu:
  Sposób wytwarzania tabletki flotacyjnej o przedłużonym oddziaływaniu substancji leczniczych z błoną żołądka
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań PAN z Wrocławia:
  Źródło szerokopasmowego światła białego
Nagroda internautów:
wynalazek: Sposób odsalania wysoko zmineralizowanych roztworów wodnych do oznaczania stosunków izotopowych 18O/16O i 2H/1H w wodach podziemnych zgłoszony przez Instytut Nauk Geologicznych PAN z Warszawy.


LISTA WSZYSTKICH WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU >>>

II EDYCJA

I miejsce Uniwersytet Jagielloński
Sposób detekcji bakterii i grzybów we krwi za pomocą metody NESTED

Wyróżnienie:
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie:
  Sposób otrzymywania biodegradowalnej folii i biodegradowalna folia
 • Główny Instytut Górnictwa – Katowice:
  Sonda do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów w podziemnych wyrobiskach górniczych
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex – Łódź:
  Podkładka antyugięciowa
Nagroda internautów:
wynalazek: Sposób kriokonserwacji gamet i zarodków - zgłoszony przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.

WSZYSTKIE ZGŁOSZONE WYNALAZKI >>>

I EDYCJA

I miejsce
Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Testy diagnostyczne do identyfikacji szczepów bakteryjnych oraz sposoby ich wytwarzania

Wyróżnienie:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie:
  Telecheliczny makromer i jego zastosowanie do wytwarzania implantu przepuklinowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:
  Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu

Nagroda internautów:
Wynalazek: Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu - zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
WSZYSTKIE ZGŁOSZONE WYNALAZKI >>>

MECENASI POLSKIEJ NAUKI

POLPHARMA S.A.

Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki Polpharma