Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki

RUSZA V EDYCJA KONKURSU EUREKA! DGP


Dziennik Gazeta Prawna rozpoczyna V edycję konkursu i cyklu redakcyjnego pod nazwą „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”.

Do 12 grudnia 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do udziału w konkursie Eureka! DGP.

Zapraszamy uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN z wynalazkami zgłoszonymi do Urzędu Patentowego RP w latach 2015 oraz 2016. Nagrodą w konkursie jest 30 tys. zł dla zespołu wynalazczego i kampania reklamowa o wartości 50 tys. zł dla reprezentowanej przez zespół instytucji w mediach INFOR Biznes. UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY

Wypełniony formularz wraz z załącznikami prosimy przesyłać na adres: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl .

Jeśli występują problemy z otwieraniem lub zapisywaniem danych w formularzu, prosimy upewnić się, że formularz otwierany jest w programie Adobe Acrobat. Program można zainstalować za darmo, link do pobrania tutaj

Cykl redakcyjny rozpocznie się w styczniu 2018 roku i potrwa do czerwca. Zostaną w nim przedstawione najciekawsze wynalazki nadesłane na konkurs.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018 roku.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – wzórLaureaci poprzednich edycji:IV EDYCJA

I miejsce Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Sposób termicznej redukcji tlenków grafenu

II miejsce Gdański Uniwersytet Medyczny
Test diagnostyczny do identyfikacji potencjału chorobotwórczego szczepów z rodzaju Enterococcus

III miejsce, dwa równorzędne:
 • SGGW, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
  Zawiesina nanopłatków grafenu w wodzie, jej zastosowanie i sposób otrzymywania
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  Maszyna elektryczna o wzbudzeniu hybrydowym do pojazdów elektrycznych i elektrowni wiatrowych


Wyróżnienie Instytut Metali Nieżelaznych
Sposób odzysku wolframu i kobaltu z odpadów poprodukcyjnych węglików spiekanych

ZOBACZ LISTĘ WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH DO IV EDYCJI KONKURSU


III EDYCJA

I miejsce Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM z Zabrza
Sposób rejestracji elektrokardiogramu płodu metodą pośrednią i bezpośrednią oraz urządzenie do rejestracji elektrokardiogramu płodu metodą pośrednią i bezpośrednią

Wyróżnienia:
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu:
  Sposób wytwarzania tabletki flotacyjnej o przedłużonym oddziaływaniu substancji leczniczych z błoną żołądka
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań PAN z Wrocławia:
  Źródło szerokopasmowego światła białego
Nagroda internautów:
wynalazek: Sposób odsalania wysoko zmineralizowanych roztworów wodnych do oznaczania stosunków izotopowych 18O/16O i 2H/1H w wodach podziemnych zgłoszony przez Instytut Nauk Geologicznych PAN z Warszawy.


LISTA WSZYSTKICH WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU >>>

II EDYCJA

I miejsce Uniwersytet Jagielloński
Sposób detekcji bakterii i grzybów we krwi za pomocą metody NESTED

Wyróżnienie:
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie:
  Sposób otrzymywania biodegradowalnej folii i biodegradowalna folia
 • Główny Instytut Górnictwa – Katowice:
  Sonda do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów w podziemnych wyrobiskach górniczych
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex – Łódź:
  Podkładka antyugięciowa
Nagroda internautów:
wynalazek: Sposób kriokonserwacji gamet i zarodków - zgłoszony przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.

WSZYSTKIE ZGŁOSZONE WYNALAZKI >>>

I EDYCJA

I miejsce
Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Testy diagnostyczne do identyfikacji szczepów bakteryjnych oraz sposoby ich wytwarzania

Wyróżnienie:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie:
  Telecheliczny makromer i jego zastosowanie do wytwarzania implantu przepuklinowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:
  Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu

Nagroda internautów:
Wynalazek: Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu - zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
WSZYSTKIE ZGŁOSZONE WYNALAZKI >>>

MECENASI POLSKIEJ NAUKI

POLPHARMA S.A.

Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki Polpharma