GALA FINAŁOWA VI EDYCJI KONKURSU „EUREKA! DGP”


We wtorek 21 maja 2019 r. podczas kongresu Impact’2019 w Krakowie, odbyła się gala finałowa konkursu „Eureka! DGP”.

Gala rozpoczęła się panelem dyskusyjnym: „Na rynek, ale już! Dlaczego komercjalizacja wciąż jest polską słabością”. Debatę prowadził Jakub Kapiszewski, dziennikarz DGP, a uczestniczyli w niej: Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes Naukowej Fundacji Polpharmy; Paweł Śliwa, wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE; Maria Zybura-Skrabalak, dyrektor Instytutu, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania; Zbigniew Matyjas, dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.
Następnie poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu.

Oto LAUREACI:

I miejsce i nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych ufundowane przez mecenasa polskiej nauki Polpharmę oraz 50 tysięcy złotych na kampanię reklamową w mediach INFOR Biznes, wydawcy Dziennika Gazety Prawnej otrzymał zespół z Politechniki Śląskiej za projekt:
„Sposób przetwarzania odpadowych folii laminowanych wydzielonych w procesie rozwłókniania z opakowań wielomateriałowych na żywność płynną typu Tetra Pak”

Zespół w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak - kierownik zespołu
 • mgr inż. Szymon Wojciechowski
 • dr hab. inż. Beata Orlińska
 • dr inż. Tomasz Piotrowski
 • dr inż. Adam Marek
 • mgr Mateusz Data
 • techn. Iwona Szmidt

Przyznano też cztery równorzędne wyróżnienia:

 • Politechnika Śląska: „Nanostrukturalny włóknisty materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą oraz sposób jego wytwarzania”
 • Uniwersytet Gdański: „Nowy związek, sposób jego otrzymywania, zestaw zawierający nowy związek oraz zastosowanie nowego związku do wykrywania nowotworów nabłonkowych”
 • Politechnika Łódzka: „Siatki chirurgiczne Optomesh Ultralight”
 • Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel: „Układ chłodzenia uzwojenia stojana wewnętrznego maszyny elektrycznej jako integralna część silnika do montażu w piastach kół pojazdów elektrycznych”


SERDECZNIE GRATULUJEMY!Edycja 2019

Tegoroczna, szósta edycja, potrwa do maja 2019 r. Dotyczy wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP w latach 2016 i 2017. Do udziału w konkursie Eureka! DGP zaprosiliśmy polskie uczelnie (publiczne i niepubliczne) oraz instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN prowadzące działalność związaną z następującymi dziedzinami:

 • informatyka
 • inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne
 • nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne

Idea

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.

Projekty

Projekty z największą liczbą punktów redakcja "DGP" prezentuje na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków zostają umieszczone na stronie internetowej konkursu.

Laureaci

Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach "DGP" przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji "DGP", przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów.
Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną na prowadzenie dalszej działalności naukowej. Uroczysta gala finałowa odbędzie się 21 maja 2019 r. podczas impact‘19 w Krakowie - najważniejszego wydarzenia o technologiach i gospodarce przyszłości w regionie CEE.

Transmisja z finału 2018

Polpharma S.A.