Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki

LAUREACI IV EDYCJI KONKURSU „EUREKA! DGP”


Galą finałową 22 czerwca 2017 r. zakończyliśmy tegoroczną, IV edycję konkursu „Eureka! DGP”.

Laureatów konkursu „Eureka! DGP” wybiera kapituła konkursu. Laureat otrzymuje czek o wartości 30 tys. zł ufundowany przez partnera konkursu, firmę Polpharma oraz kampanię reklamową w mediach należących do spółki Infor Biznes, wydawcy DGP, o wartości 50 tys. zł.

Kapituła zdecydowała się uhonorować w tym roku I miejscem wynalazek niosący nadzieję na szerszą komercjalizację rozwiązań wykorzystujących grafen – Sposób termicznej redukcji tlenków grafenu – który opracowali naukowcy z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Nad wynalazkiem pracował zespół w składzie: dr inż. Ludwika Lipińska, mgr inż. Rafał Koziński, mgr inż. Zbigniew Wiliński, mgr inż. Krzysztof Librant, dr inż. Magdalena Winkowska, mgr Joanna Jagiełło, mgr inż. Zbigniew Mularczyk, dr inż. Krzysztof Perkowski, dr inż. Marcin Osuchowski, mgr inż. Irena Witosławska, dr hab. inż. Adam Witek.

II miejsce – Test diagnostyczny do identyfikacji potencjału chorobotwórczego szczepów z rodzaju Enterococcus (Gdański Uniwersytet Medyczny)

III miejsce, dwa równorzędne:

 • Zawiesina nanopłatków grafenu w wodzie, jej zastosowanie i sposób otrzymywania (SGGW, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych)
 • Maszyna elektryczna o wzbudzeniu hybrydowym do pojazdów elektrycznych i elektrowni wiatrowych (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

Wyróżnienie – Sposób odzysku wolframu i kobaltu z odpadów poprodukcyjnych węglików spiekanych (Instytut Metali Nieżelaznych)

ZOBACZ LISTĘ WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH DO IV EDYCJI KONKURSU >>>


Laureaci poprzednich edycji:

III EDYCJA

I miejsce Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM z Zabrza
Sposób rejestracji elektrokardiogramu płodu metodą pośrednią i bezpośrednią oraz urządzenie do rejestracji elektrokardiogramu płodu metodą pośrednią i bezpośrednią

Wyróżnienia:

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu:
  Sposób wytwarzania tabletki flotacyjnej o przedłużonym oddziaływaniu substancji leczniczych z błoną żołądka
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań PAN z Wrocławia:
  Źródło szerokopasmowego światła białego
Nagroda internautów:
wynalazek: Sposób odsalania wysoko zmineralizowanych roztworów wodnych do oznaczania stosunków izotopowych 18O/16O i 2H/1H w wodach podziemnych zgłoszony przez Instytut Nauk Geologicznych PAN z Warszawy.


LISTA WSZYSTKICH WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU >>>

II EDYCJA

I miejsce Uniwersytet Jagielloński
Sposób detekcji bakterii i grzybów we krwi za pomocą metody NESTED

Wyróżnienie:
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie:
  Sposób otrzymywania biodegradowalnej folii i biodegradowalna folia
 • Główny Instytut Górnictwa – Katowice:
  Sonda do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów w podziemnych wyrobiskach górniczych
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex – Łódź:
  Podkładka antyugięciowa
Nagroda internautów:
wynalazek: Sposób kriokonserwacji gamet i zarodków - zgłoszony przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.

WSZYSTKIE ZGŁOSZONE WYNALAZKI >>>

I EDYCJA

I miejsce
Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Testy diagnostyczne do identyfikacji szczepów bakteryjnych oraz sposoby ich wytwarzania

Wyróżnienie:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie:
  Telecheliczny makromer i jego zastosowanie do wytwarzania implantu przepuklinowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:
  Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu

Nagroda internautów:
Wynalazek: Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu - zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
WSZYSTKIE ZGŁOSZONE WYNALAZKI >>>

MECENASI POLSKIEJ NAUKI

POLPHARMA S.A.

Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki Polpharma